۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق اساسی۲

جزوه درس حقوق اساسی۲ – انسان به اقتضای تمایلات طبیعی و نیز ضـرورت رفـع نیاز هـای مـادی و معنـوی علاقمنـد بـه زندگی اجتماعی است.
نظم جامعه منوط به ضوابط و معیار های حقوقی است که بر تعاملات افراد بـا یکـدیگر حـاکم است. تدبیر امور جامعه و جلـوگیری از هـرج و مـرج و تجـاوز بـه حقـوق افـراد مـستلزم تـشکیل دولت است. حقوق اساسی از قواعدی بحث می کند که به ساختار، وظایف و اختیارات دولـت و نهاد های دولتی و نیز رابطه آنها با مردم مربوط است. حقوق اساسی شعبه ای از حقوق عمـومی داخلـی اسـت کـه بـه بررسـی حقـوقی رژیـم سیاسی، ساختار حکومت قوای سـه گانـه و رابطـه آن هـا بـا یکـدیگر، حقـوق فـردی و آزادی هـای عمومی می پردازد. منابع حقوق اساسی را اجمالا می توان به سه گروه: منابع حقوقی (قانونی)، منابع شرعی و عرف خلاصه کرد.
جزوه درس حقوق اساسی۲ که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم در قالب PDF و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حقوق اساسی۲ به شرح زیر است:

 • مهمترین منابع قانونی
 • ساز و کار تجدید نظر در قانون اساسی
 • منابع قانونی و منابع شرعی
 • بررسی قانون اساسی
 • نسبت دین و سیاست
 • پایه های نظام در جمهوری اسلامی
 • کرامت و ارزش والای انسان
 • اصول و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 • حاکمیت و رهبری
 • حکومت در اسلام
 • شرایط رهبر در جامعه اسلام
 • شرایط رهبری در قانون اساسی
 • ولایتعهدی
 • چگونگی تعیین رهبر در قانون اساسی
 • مجلس خبرگان رهبری
 • کمیسیون های دائمی
 • وظایف و اختیارات رهبر
 • ولایت مطلقه فقیه
 • قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
 • ارکان قوه مقننه
 • شورای نگهبان و وظایف
 • انواع هیئت رئیسه و انواع کمیسیون های مجلس
 • انواع جلسات مجلس
 • اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 • بررسی لایحه بودجه
 • استیضاح و حق تحقیق و تفحص
 • تفسیر قانون اساسی
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • و…