۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق دریایی

جزوه درس حقوق دریایی – غالب حقوقدانان عموماً حقوق دریایی را در معنای وسیع آن عبارت از مجموعۀ قواعد قانونی می دانند که به کشتیرانی یا دریانوردی مربوط میشود. حقوق دریایی به معنایی که گذشت شامل قواعد حقوقی تنظیم کننده روابط دریایی میان دولت ها در زمان صلح و جنگ است. به این قواعد «حقوق بین الملل عمومی دریایی» اطلاق می شود که موضوعاتی چون آزادی دریانوردی، محاصره دریایی، قاچاق دریایی و غنائم جنگی را در بر می گیرد. بخش دیگری از قواعد دریایی به روابط بین اشخاص که اقدام به بهره برداری دریایی می کنند، از یک طرف و دولت یا سازمان ها و نهادهای آن، از طرف دیگر اختصاص دارد. این قواعد بر سلامت کشتی ها، قابلیت دریانوردی آنها، استخدام دریانوردان، شرایط فرماندهان کشتی ها و مهندسان دریایی حاکم اند. از همین رو، برای این بخش از مقررات عنوان «حقوق اداری دریایی» استفاده می شود.
از سوی دیگر مجموعه ای از قواعد، جرائم مربوط به کشتیرانی را در برمی گیرد که به «حقوق کیفری دریایی» معروف شده است. به همین ترتیب مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق، که در شاخه معین فعالیت های دریایی استفاده می شود، «حقوق عمومی دریایی» را تشکیل میدهند.
جزوه درس حقوق دریایی که توسط یکی از وکلای دادگستری و اساتید مجرب دانشگاه تهیه شده است به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۶۰ صفحه در قالب PDF و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حقوق دریایی به شرح زیر است:

 • فصل اول:آشنایی با مفاهیم پایه حقوق دریایی
 • اهمیت حقوق دریایی در ایران
 • اقسام کشتی رانی به لحاظ طول سفر
 • تاریخچه حقوق دریایی
 • یکسان سازی حقوق دریایی
 • قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران
 • آیین نامه های اجرایی شورای عالی سازمان و بنادر و کشتیرانی
 • و…
 • فصل دوم: کشتی
 • طبیعت حقوقی کشتی
 • خصوصیات مدنی کشتی
 • اسناد کشتی
 • تابعیت کشتی و شرایط کسب تابعیت
 • آثار تابعیت با توجه به کنوانسیون ۱۹۸۶
 • باطل کردن کشتی و سلب تابعیت آن
 • و…
 • فصل سوم:حقوق ممتاز دریایی
 • درجه بندی حقوق ممتاز
 • ترتیب حقوق ممتاز
 • و…
 • فصل چهارم:رهن دریایی
 • اعلان رهن
 • انقضای رهن دریایی
 • و…
 • فصل پنجم:حمل و نقل دریایی
 • اجاره کشتی
 • بارنامه دریایی و بارنامه بر اشخاص ثالث
 • تعهد به انتقال کالا و تخلیه کالا
 • ماهیت قوه قهریه
 • علل قراردادی رو مسئولیت متصدی حمل و نقل
 • تعهدات فرستنده بار
 • و…
 • فصل ششم: اجاره کشتی
 • احکام کلی اجاره کشتی
 • قرارداد اجاره مشروط
 • انواع قرارداد های اجاره کشتی
 • تضمین قابلیت دریانوردی کشتی
 • بیمه کشتی
 • تامین و پرداخت سوخت کشتی
 • استفاده از بندر امن و بی خطر
 • استرداد کشتی به مالک
 • تاخیر مستاجر در عملیات بارگیری و تخلیه کشتی
 • و…
 • فصل هفتم: کمک و نجات در دریا
 • تعریف کمک و نجات در دریا و تجزیه و تحلیل آن
 • اقدام کمک و نجات نسبت به کشتی و اموالی که در معرض خطرند
 • اجرت عملیات کمک و نجات دریایی
 • شرایط استحقاق اجرت کمک و نجات در دریا
 • وضعیت هایی که در آن نجاتگران استحقاق أخذ اجرت ندارند
 • نحوه مطالبۀ اجرت نجات دریایی
 • و…