۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس حقوق سازمانهای بین الملل

جزوه درس حقوق سازمانهای بین الملل – سازمان های بین المللی در حقیقت بیانگر نوعی فدرالیسم جهانی هستند. بطور کلی پدیده فدرالیسم عبارتست از روند پیوستن و اتحاد دولت ها حول هدف یا اهداف مشترک با حفظ خود مختاری هر یک از آنها.
فدرالیسم می تواند هم داخلی باشد و هم بین المللی. فدرالیسم داخلی یک سیستم سیاسی منسجم و واحدی است که تجمع های (نهادهای) تشکیل دهنده آن ویژگی دولت بودن خودشان را از لحاظ حقوق بین المللی از دست می دهند و فقط ترکیب آنهاست که یک دولت را بوجود می آورد ولی در عین حال، این نهادهای تشکیل دهنده این تجمع، هر کدام در درون خودشان دارای اختیاراتی هستند. اما برعکس، در فدرالیسم جهانی، ما شاهد تجمع هایی هستیم که عناصر تشکیل دهنده آن (دولت ها) ویژگی دولت بودن خودشان را حفظ می کنند و ضمن حفظ ویژگی خودشان، یک نهاد مستقل از خود ایجاد می کنند. سازمان های بین المللی در واقع، نماد بسیار بارز فدرالیسم جهانی می باشند.
جزوه درس حقوق سازمانهای بین الملل که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۴۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس حقوق سازمانهای بین الملل به شرح زیر است:

 • ریشه های تاریخی سازمان های بین المللی
 • تعریف سازمان بین المللی
 • طبقه بندی سازمان های بین المللی
 • طبقه بندی سازمان های بین المللی بر اساس تعداد اعضا
 • اقسام سازمان های بین المللی منطقه ای
 • طبقه بندی سازمان های بین المللی بر اساس نوع فعالیت
 • طبقه بندی سازمان های بین المللی بر اساس هدف
 • آثار شخصیت حقوقی بین المللی
 • حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
 • نظام پذیرش در سازمان های بین المللی
 • اخراج و خروج از سازمان
 • نظم حقوقی داخلی سازمان های بین المللی
 • منابع نظم حقوق داخلی سازمان های بین المللی
 • صلاحیت های سازمان های بین المللی
 • ارکان سازمان های بین المللی
 • تامین بودجه سازمان های بین المللی
 • کارکنان سازمان های بین المللی
 • تکالیف و حقوق کارمندان بین المللی
 • و…