۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۱ (متالوژی فیزیکی ۱)

جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۱ (متالوژی فیزیکی ۱) – منظــــور از خــــواص فیزیکــــی ( متــــالورژی فیزیکــــی ) رابطــــه بــــین ســــاختار (Structure) با خواص و رفتار فلز می باشد. خــــواص و رفتــــار مــــواد بــــه وســــیله ســــاختمان آن تعیــــین مــــی شــــود کــــه شــــامل: ساختمان الکترونی اتم ها، ماهیت پیوندهای بین اتم ها، طرز قرار گرفتن اتم ها، حرکت اتم ها و نواقص است.
مهندسی مواد از یک خانواده بسیار بزرک شامل: فلزات، سرامیک ها، پلیمر ها، نیمه هادی ها و کامپوزیت ها تشکیل شده است که هر کدام از این مواد قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فردی دارند که در جزوه پیش رو به صورت مفصل به این ویژگی ها پرداخته خواهد شد.
جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۱ که با عنوان متالوژی فیزیکی ۱ هم معرفی می شود با بیش از ۳۲۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس خواص فیزیکی مواد ۱ (متالوژی فیزیکی ۱)به شرح زیر است:

 • انواع پیوندها
 • ارتباط بین قدرت پیوند با طول پیوند
 • عیوب کریستالی
 • عیوب نقطه ای، عیوب خطی و عیوب سطحی
 • اثرات معایب کریستالی در خواص مکانیکی
 • کشش سطحی
 • تحت انجماد
 • تحت انجماد حرارتی
 • مکانیزم انجماد
 • مکانیزم های جوانه زنی
 • جوانه زنی غیر همگن
 • جوانه زنی سینتیکی
 • انواع فازهای جامد
 • نقش عناصر آلیاژی در خواص مکانیکی
 • موانع سر راه حرکت نابجایی ها
 • ساختار قطعات ریختگی
 • نمودارهای تعادلی (فازی)
 • نمودارهای تک جزئی و دو جزئی
 • کاربرد نمودارهای تعادلی
 • فرآیند انجماد
 • استحاله پوتکتیک
 • حلالیت نسبی دو عنصر در حالت جامد Sn-Pb
 • انجماد تعادلی سیستم یوتکتیک
 • استحاله پری تکتیک
 • مکانیزم استحاله پری تکتیک
 • سرد شدن غیر تعادلی در نمودار پری تکتیک
 • ترکیبات بین فلزی
 • ساختارهای مختلف آهن
 • ساختار میکروسکوپی فولادها
 • محاسبه درصد کربن فولادها با توجه به ساختار میکروسکوپی
 • اثر دمای استحاله یوتکتوئید
 • ساختارها در چدن
 • فریت و یدمن اشتاتن
 • مارتنزیت
 • عملیات حرارتی فولادها
 • انواع استحاله ها
 • تغییر حالت کانگروئنت و غیر کانگروئنت
 • عدم انحلال در حالت مذاب
 • استحاله هایی در حالت جامد از نوع تغییر فاز نامنظم به منظم
 • دیاگرامهای سه تایی
 • و…