۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی

جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی – یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی و اقتصادی که کمتر از صد سال است توجه دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد، موضوع خوردگی (Corrosion) است. خوردگی در موارد متعددی مانند خوردگی در مواد عمرانی (بتن، سرامیک، سیمان و…)، در مواد پلیمری و به ویژه در مواد فلزی می تواند مطرح باشد. به دلیل اهمیت و کاربرد بیشتر خوردگی فلزات برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی، این موضوع محور اصلی این جزوه را تشکیل می دهد.
جهت درک بهتر  و بررسی این پدیده، در نظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه الکتروشیمیایی، واکنش های خوردگی از یک سو به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر، ضرورت آشنایی با الکتروشیمی و متالورژی فیزیکی را روشن می سازد. در این راستا محققین و پژوهشکران خوردگی به مطالعه مکانیزم های خوردگی پرداخته، علل آنها را یافته و راه های متنوعی در خصوص جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارات پیشنهاد می دهند.
جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه تهیه شده است. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه شیمی، پلیمر و نانو مراجعه نمایند.

سرفصل های جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی به شرح زیر است:

 • خوردگی و اهمیت آن
 • مفاهیم اساسی در خوردگی
 • انواع پیل ها
 • واحدهای اندازه گیری میزان خوردگی
 • انواع خوردگی
 • تمایل به خوردگی و پتانسیل الکترودها
 • معادله نرنست و محاسبه پتانسیل نیم سلول
 • الکترود استاندارد هیدروژن
 • محاسبه نیروی محرکه سلول
 • سری گالوانیکی
 • الکترودهای استاندارد ثانویه (الکترودهای مقایسه ای)
 • اثر دما بر روی پتانسیل شیمیایی
 • پلاریزاسیون و نرخ خوردگی
 • علل پلاریزاسیون
 • نمودارهای پلاریزاسیون خوردگی فلزات
 • تاثیر پلاریزاسیون در میزان خوردگی
 • محاسبه سرعت خوردگی با استفاده از جدول پلاریزاسیون
 • حفاظت کاتدی
 • طراحی سیستم های حفاظت کاتدی (آند قربانی شونده)
 • اندازه گیری پتانسیل به عنوان معیاری از حفاظت کاتدی
 • جدول تناوبی عناصر – ضریب اکتیویته برخی محلول ها