۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روانشناسی سیاسی

جزوه درس روانشناسی سیاسی – روانشناسی سیاسی علمی است که متأثر از دو تبار روانشناسی و حوزه های مختلف آن و علوم سیاسی و سیاستگذاران است. روانشناسی سیاسی به عنوان شاخه ای از روانشناسی اجتماعی، علم سیاست را به داده های ارزشمند مجهز و سیاست شناس را به بررسی تجربی رفتار سیاسی تشویق می کند. موفق ترین سیاستمداران لزوما دانشمندترین شخصیت های سیاست شناس نیستند. دوورژه در این باره می گوید: بیهوده است که امیدوار باشیم روزی برسد که قلمرو سیاست علمی بتواند سراسر قلمرو سیاست به مفهوم هنر و عمل را پوشش دهد و سیاست کاملا علمی گردد؛ تصمیمات سیاسی نه تنها داده های عینی بلکه داوریهای ذهنی را در باب انسان و جامعه به بازی می گیرند.
عناصری که به فهم و تبیین رفتار سیاسی کمک می کنند در چهار مقوله طبقه بندی شده است: ۱) نظریه های سیاسی ۲) فرهنگ سیاسی ۳) انواع فرهنگ سیاسی ۴) مشارکت سیاسی؛ که در جزوه پیش رو به صورت کاملا مفصل به این موارد پرداخته می شود.
جزوه درس روانشناسی سیاسی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰۰ اسلاید در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روانشناسی سیاسی به شرح زیر است:

 • فصل اول: روانشناسی و سیاست
 • فصل دوم: شخصیت و سیاست
  فصل سوم: برخی از دیدگاه های نظری درباره روانشناسی سیاست
 • فصل چهارم: ریخت ها و رگه های شخصیت و سیاست
  فصل پنجم: سیاست و هویت
 • فصل ششم: افکار عمومی
 • فصل هفتم: تبلیغات
 • فصل هشتم: شایعه
 • فصل نهم: روانشناسی مکاتب سیاسی
 • فصل دهم: شخصیت و سیاست خارجی
 • فصل یازدهم: تبلیغات سیاسی و عوارض تبلیغات
 • فصل دوازدهم: فاشیسم و نازیسم
 • فصل سیزدهم: روانشناسی و مناسبات بین الملل