۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روانشناسی شناختی

جزوه درس روانشناسی شناختی – در قرون قبل روانشناسی و فلسفه ممزوج بودند و روانشناسی از خانواده فلسفه به حساب می آمد ولی در نیمه قرن نوزدهم روانشناسی از فلسفه جدا شد. از زمانی که روانشناسی از فلسفه متمایز گردید و به صورت یک علم رسمی و مستقل درآمد، بررسی شناخت و چگونگی شکل گیری آن در این حوزه به اجرا درآمد. شاید بیشترین رویکرد پژوهشی در روانشناسی، روانشناسی شناختی باشد. روانشناسی شناختی شامل دو حوزه مطالعاتی: ۱- روانشناسی شناختی تجربی ۲- روانشناسی رشد شناختی می باشد.
در دهه های گذشته پژوهشگران حوزه روانشناسی شناختی به تحقیق و پژوهش در رابطه با احساس، ادراک و حافظه پرداخته اند. دستگاه شناختی یکی از عمده ترین مواردی است که در آن پژوهش های زیادی صورت گرفته است. دستگاه شناختی انسان به عنوان یک دستگاه پردازش اطلاعات است. در این سیستم پردازش اطلاعات، تصویر انسان بر مبنای ماشین های رایانه ای ترسیم می شود. انسان و دیگر ارگانیسم های زنده نظام های پردازشگر اطلاعات هستند و قواعد حاکم بر چگونگی این پردازشگری مشابه با قواعدی است که در ماشین های رایانه ای اجرا می شوند. کسانی که در چارچوب پردازش اطلاعات کار میکنند، راهبردهای شناخت را قوانین و فنونی می دانند که به یاد آوردن، ذخیره کردن، یکپارچه سازی و در نهایت اکتساب اطلاعات را در موقعیت های گوناگون در بر می گیرد.
دو جزوه از دو استاد مختلف خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. این دو جزوه که مربوط به درس روانشناسی شناختی است با بیش از ۱۰۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه تهیه شده است. علاقمندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روانشناسی شناختی به شرح زیر است:

 • فصل اول: مقدمه ای بر روانشناسی شناختی
 • فصل دوم: توجه
 • فصل سوم: ادراک
 • فصل چهارم: حافظه
 • فصل پنجم: درک زبان
 • فصل ششم: تولید زبان
 • فصل هفتم: استدلال
 • فصل هشتم: قضاوت
 • فصل نهم: حل مسئله
 • فصل دهم: تصمیم گیری
 • فصل یازدهم: شناخت هیجان