۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روانشناسی صنعتی و سازمانی

جزوه درس روانشناسی صنعتی و سازمانی – روانشناسی صنعتی شاخه ای از علم روانشناسی است که نظریه ها و اصول روانشناسی را در سازمان ها پیاده می کند. این شاخه از دانش، بر افزایش باروری در محیط کار و مواردی همچون شرایط مناسب فیزیکی و ذهن کارمندان تمرکز دارد. مطالعه رویکردها و رفتار کارکنان، ارزیابی شرکت ها و برگزاری دوره های رهبری سازمان از جمله وظایف روانشناسان سازمانی است. هدف کلی این شاخه، مطالعه و درک رفتار انسان ها در محیط کار است.
روانشناسی صنعتی و سازمانی را از دو جهت می توان بررسی کرد. نخست جنبه صنعتی آن است که شامل بررسی بهترین شیوه هماهنگ شدن افراد با شغل های مختلف است. گاهی اوقات این بخش از روانشناسی صنعتی، روانشناسی کارکنان نیز نامیده می شود. کسانی که در این حوزه کار می کنند، شخصیت کارمندان را بررسی کرده و سپس آن ها را با کاری که قرار است انجام دهند هماهنگ می کنند. به عبارتی، بیشتر بر دیدگاه و تفکرات مدیریتی استوار است و به دنبال شرایطی است که باعث افزایش تولید در سازمان باشد. کارهای دیگری که در این بخش از روانشناسی صنعتی قرار می گیرند شامل طراحی مشاغل، آموزش کارمندان، تدوین استانداردهای شغلی و اندازه گیری عملکرد شغلی کارمندان است.
جزوه درس روانشناسی صنعتی و سازمانی که توسط یکی از اساتید مجرب این حوزه تهیه شده است در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۶۰ صفحه و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه آماده شده است. علاقمندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روانشناسی صنعتی و سازمانی به شرح زیر است:

 • انتخاب و استخدام کارمندان
 • ارگونومی
 • تاریخچه روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • رویکر شغل محور و فرد محور
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • انگیزش شغلی
 • نظریه سلسه مراتب نیازهای انسان مازلو
 • نظریه انگیزشی بهداشتی (دو عاملی)
 • نظریه هدف گذاری
 • عدالت سازمانی
 • الگوی ویژگی های شغل
 • نیاز به رشد کارکنان به عنوان یک تعدیل کننده
 • خشنودی شغلی
 • عوامل محیطی و شخصی خشنودی شغلی
 • تاثیرات بالقوه خشنودی شغلی
 • شغل و رضایت از زندگی
 • تناسب فرد با شغل
 • تعهد سازمانی
 • الگوی پنج عاملی
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • استرس شغلی
 • عوامل اصلی استرس در محیط کار
 • مدیریت استرس
 • راه های کاهش استرس توسط مدیر
 • ارزشیابی عملکرد
 • معیارهای عینی و ذهنی عملکرد شغلی
 • خطاهای بالقوه در سیستم های ارزشیابی
 • عوامل موثر بر اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد
 • نظریه های سازمانی
 • دیوان سالاری
 • بوروکراسی وبر
 • معایب و مزایای بوروکراسی ماکس وبر
 • نظریه X و نظریه Y مک گریگور
 • نظریه نظام باز
 • نظریه نظام های فنی اجتماعی
 • نظریه عزت نفس سازمانی
 • و…