۴۴۰۰۰ تومان

جزوه درس زراعت عمومی

جزوه درس زراعت عمومی – تولید غذا، پوشاک و سوخت همواره در طول تاریخ مهمترین مساله مورد توجه جوامع انسانی بوده است. تولیدات گیاهی، اساس تامین غذا را تشکیل می‌دهند، بطوری که جیره غذایی بسیاری از مردم تقریبا بر مصرف مستقیم فرآورده‌های گیاهی متکی است. حتی گوشت و فرآورده‌های دامی نیز که گاهی به جیره غذایی افزوده می‌شوند از تولیدات گیاهی منشاء می‌گیرند. تولید الیاف نیز مستقیما و یا به طور غیرمستقیم به گیاهان زراعی وابسته‌اند. در بسیاری از کشورهای فقیر و توسعه نیافته برای مصارف پخت و پز و تولید گرما عمدتا از گیاهان به عنوان سوخت استفاده می‌شود. فایل پیش رو در ۱۰ فصل و با بیش از ۳۰۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله مهم می پردازد.

سرفصل های اصلی این فایل به شرح زیر است:

  • فصل اول: کلیات و تعاریف
  • فصل دوم: گروهبندی گیاهان زراعی
  • فصل سوم: اندامهای گیاه
  • فصل چهارم: عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاهان
  • فصل پنجم: آماده سازی بستر بذر
  • فصل ششم: بذر در زراعت
  • فصل هفتم: عملیات کاشت
  • فصل هشتم: عملیات داشت
  • فصل نهم: عملیات برداشت محصول
  • فصل دهم: آیش و تناوب زراعی