۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس زیست شناسی جانوری

جزوه درس زیست شناسی جانوری – جانوران به اشکال بسیار متنوعی زندگی می کنند. بر اساس شواهد سنگواره های به دست آمده، این تنوع در گذشته بیش از امروز بوده است. با توجه به اینکه گروه های مختلف جانوری دارای منشا تکاملی یکسانی می باشند لذا تنوع الگوی ساختمانی و طراحی بدن جانوران نامحدود نیست؛ از طرف دیگر هر تغییر تکاملی روی ساختار کلی و الگوی جانوران تاثیری اجباری می گذارد. زیستگاه و روش های مختلف زندگی نیز بر شکل جانوران تاثیرگذار است. کرم انگلی از نظر شکل و عمل از کرمی که زندگی آزاد دارد متفاوت است هر چند از نظر شکل اصلی و خصوصیات عمومی شبیه به یکدیگر هستند.
افزایش پیچیدگی سازمان در جانوران با اندازه موجود زنده ارتباط دارد. چند سلولی های ساده اندازه بدن خود را افزایش داده نهایتا منجر به تکامل کلی جانوران گردیده است. هر چه جانوران بزرگتر می شوند افزایش سطح بدن آنها نسبت به افزایش حجم کمتر خواهد بود که باعث دشواری هایی در فعالیت های جانوران خواهد بود.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته و مجرب این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۶۰ اسلاید در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدرس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب ،جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه زیست شناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس زیست شناسی جانوری به شرح زیر است:

  • فصل اول: آشنایی با حیات
  • فصل دوم: الگوی جانوران
  • فصل سوم: طبقه بندی جانوران
  • فصل چهارم: نگهداری، محافظت و حرکت