۶۵۰۰۰ تومان

جزوه درس زیست شناسی حفاظت

جزوه درس زیست شناسی حفاظت – زیست شناسی حفاظت یک علم جهت دار و چند منظوره است که در جهت حل مشکلات و بحرانهای تنوع زیستی و کاهش حال حاضر تنوع موجودات در روی کره زمین تلاش می کند. در واقع زیست شناسی حفاظت رشته جدید پیوندی است که از تلفیق رشته های علوم پایه و کاربردی ایجاد شده و مانع از دست رفتن تنوع ژنتیکی می شود. این علم با بهره گیری از اصول و تجربیات مناسب علوم مختلف از جمله زیست شناسی پایه(ژنتیک و بوم شناسی)، علوم مدیریت منابع طبیعی(حیات وحش و شیلات) و علوم اجتماعی(انسان شناختی، جامعه شناسی، فیزیولوژی و اقتصاد) استفاده میکند.
جزوه پیش رو متشکل از دو فایل در قالب PDF که در مجموع بیش از ۳۰۰ اسلاید دارد و هر کدام توسط دو استاد برجسته در این حوزه تهیه و در دانشگاه تدریس می شود. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • زیست شناسی حفاظت چیست؟
 • دانش زیست شناسی حفاظت
 • پایه گذار علم زیست شناسی حفاظت
 • چرا باید نگران تنوع زیستی باشیم؟
 • چهار تهدید اصلی تنوع زیستی
 • تاریخچه زیست شناسی حفاظت
 • انقراض های بزرگ ثبت شده
 • مکاتب اروپایی و آمریکایی در رابطه با حفاظت
 • شاخصه های پیشرفت زیست شناسی حفاظت
 • تخرییب زیستگاه
 • وارد کردن گونه های غیر بومی
 • عوامل عمده کاهش تنوع زیستی
 • تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی
 • چه نیازی به تنوع ژنی داریم؟
 • دورگه گیری و اصلاح نژاد
 • مفهوم و منشا گونه
 • تنوع ژنتیکی و تنوع فرهنگی
 • تنوع گونه ایی
 • نظریه جغرافیایی زیستی جزایر
 • از دست رفتن تنوع اکوسیستمی
 • مفهوم گونه های کلیدی
 • اندازه گیری تنوع زیستی
 • شاخص های تنوع زیستی
 • ارزش گذاری تنوع زیستی
 • ارزش اقتصادی کل یک پدیده
 • فرآیندهای جهانی
 • ارزش های بوم شناختی
 • انوع چرخه غذایی
 • ارزش های غیر مصرفی یا انفعالی
 • انقراض، دوره های انقراض و انقراض های تاثیر گذار
 • نظریه موازنه جغرافیای زیستی
 • مدیریت مناطق
 • آسیب پذیری به انقراض
 • گونه نادر چه گونه ایی است؟
 • گونه های آسیب پذیر
 • گونه های مهاجم
 • آلودگی ها
 • زیست شناسی جمعیت های کوچک
 • تغییرات تصادفی جمعیت شناختی
 • اندازه جمعیت موثر
 • گردابهای انقراض
 • مفهوم فرا جمعیت
 • و…