۷۵۰۰۰ تومان

جزوه درس شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست

جزوه پیش رو که متعلق به یکی از اساتید برجسته جوزه محیط زیست می باشد (و کاملا مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد) در دو بخش در خدمت کاربران محترم قرار می گیرد. بخش اول شناخت محیط زیست است که به مباحث مهم محیط زیست پرداخته و هر بخش را بصورت کامل توضیح می دهد که این بخش شامل بیش از ۵۰ صفحه در قالب های Word و PDF ارائه میگردد. بخش دوم به مباحث مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست می پردازد که در بر گیرنده مباحثی چون ISO 14001 و مباحث کلان مدیریتی می باشد که با بیش از ۲۰ صفحه در قالب های Word و PDF بصورت کاملا مفصل و جامع ارائه می گردد.
کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های اصلی جزوه درس شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست شرح زیر است:

 • محیط زیست از دیدگاه آمولوژیک
 • اکوسیستم
 • چرخه مواد
 • انواع اکوسیستم
 • اکوسیستم رودخانه
 • اکوسیستم دریاچه
 • اکوسیستم تالاب ها
 • اکوسیستم دریا ها و اقیانوس ها
 • اکوسیستم خشکی
 • توالی اکولوژیک
 • روابط بین موجودات زنده
 • آستروپولوژی
 • علل تخریب محیط زیست
 • آلودگی محیط زیست
 • علل گرم شدن کره زمین
 • ترکیبات جو
 • تخریب لایه ازون
 • آلاینده های هوا
 • منابع تولید آلاینده های مصنوعی هوا
 • علت اصلی عدم استفاده از CNG در وسایل نقلیه کشورهای صنعتی چیست؟
 • انواع آلودگی آب
 • ظرفیت خودپالایی
 • شاخص های آلودگی میکروبی آب
 • آلودگی خاک و انواع آن
 • اشعه های غیر یونساز
 • معماهای زیست محیطی
 • انواع اخلاق زیست محیطی
 • مدیریت محیط زیست
 • اهداف توسعه پایدار
 • مراحل تصمیم گیری در فرآیند محیط زیست
 • اهداف مدیریت محیط زیست
 • روش های مدیریت محیط زیست
 • اصول سیاست گذاری یا قانون گذاری
 • مهمترین قوانین بین المللی
 • و…