۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس عملیات کشاورزی

جزوه درس عملیات کشاورزی – غلات مهمترین گیاهانی هستند که در ۴۰ سال اخیر در سطح جهان و ایران کشت و کار شده اند که البته تغییرات گسترده ای در اهمیت نسبی آنها در طول این سال ها به وجود آمده است. عملکرد دانه در گندم نسبت به جو سریع تر افزایش یافته است. در انگلستان به طور مثال متوسط عملکرد دانه در حال حاضر ۸ تن در هکتار است در حالی که در جو پاییزه این مقدار ۶ تن در هکتار و در جوی بهاره ۵ تن در هکتار است. این افزایش عملکرد مرهون بهبود ژنتیکی ارقام و تکنیک های زراعی است. استفاده از کودها به ویژه نیتروژن و کاربرد ترکیبات شیمیایی برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز از مهمترین دلایل افزایش عملکرد هستند.
تشخیص درست مراحل رشدی غلات بسیار مهم است. به طور مثال فقط مراحل مشخصی از رشد است که آفت کش ها در صورت نیاز بایستی به کار برده شوند. وقتی مرحله رشدی را بررسی می کنیم بهتر است که ساقه اصلی را مد نظر قرار دهیم. سخت ترین کار تشخیص زمانی است که گیاه از پنجه زنی وارد مرحله نمو ساقه می شود. بهترین روش برای انجام این کار در جزوه پیش رو بصورت کامل توضیح داده می شود.
جزوه درس عملیات کشاورزی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰۰ صفحه در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه کشاورزی و دامپروری مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس عملیات کشاورزی به شرح زیر است:

  • فصل اول: پیشگفتار
  • فصل دوم: تاریخ تولیدات زراعی در ایران و جهان
  • فصل سوم: اکولوژی تولید محصولات زراعی
  • فصل چهارم: فیزیولوژی تولید محصولات زراعی
  • فصل پنجم: اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی
  • فصل ششم: مدیریت برخی از مهمترین گیاهان زراعی
  • فصل هفتم: منابع