۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس فناوری اطلاعات پزشکی

جزوه درس فناوری اطلاعات پزشکی – نظام اطلاعات بیمارستانی (Hospita Information System) یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه می باشد که برای مدیریت های اجرایی و مدیریت های بالینی بیمارستان طراحی شده است. یک بیمارستان شامل بخش های مختلفی است و هر بخش مسئولیت های خاص خود را دارد و اطلاعات مشخصی را تولید می کند و در اختیار بخش های دیگر قرار می دهد. نظام اطلاعات بیمارستانی نیز شامل اطلاعات مختلف و ناهمگونی می شود که پردازش و انتقال آن ها باید در سطح بیمارستان انجام شود.
به طور کلی هدف از یک HIS ، استفاده از کامپیوتر و وسایل ارتباطی برای جمع‌آوری، ذخیره، پردازش، بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطلاعات اداری برای تمامی فعالیت‌های مربوط به بیمارستان می باشد تا بدین طریق بتوانیم ملزومات عملیاتی کاربران مجاز را لحاظ نماییم و منظور از یک HIS مطلوب این است که در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی خوب، داده‌ها باید به‌ صورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز، در محل و در زمانی که داده‌ها مورد نیاز است، و با فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد، قرار داده شوند. بطور کلی وظیفه HIS، پشتیبانی از فعالیت های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک است.
جزوه درس فناوری اطلاعات پزشکی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه تهیه شده است با بیش از ۲۸۰ اسلاید در قالب PDF به تشریح این درس می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی پزشکی با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس فناوری اطلاعات پزشکی به شرح زیر است:

  • فصل اول: مقدمه و کلیات
  • فصل دوم: جامعه اطلاعاتی و ویژگی های آن
  • فصل سوم: تاثیر فناوری اطلاعات بر کار، اقتصاد و تجارت
  • فصل چهارم: نظام جامع اطلاعات بیمارستانی
  • فصل پنجم: مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان
  • فصل ششم: انواع نظام های اطلاعات بیمارستانی، ضرورت و اجزای آن