۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس کارگاه عمومی جوشکاری رشته مهندسی صنایع

جزوه درس کارگاه عمومی جوشکاری رشته صنایع – جوشکاری عبارتست از اتصال دو یا چند قطعه فلزی یا غیر فلزی به یکدیگر که در اثر ذوب سطحی قطعات و ترکیب مذاب صورت می گیرد. پس از انجماد مذاب، قطعات در محل اتصال به صورت یکپارچه در می آیند. اصولا چهار عامل: دما، فشار، جنس و ترکیب قطعات از مهم ترین عوامل موثر بر جوشکاری فلزات هستند.
عموما چهار دسته بندی مهم در جوشکاری وجود دارد که عبارتند از: دسته بندی جوشکاری بر اساس انرژی، دسته بندی جوشکاری قوسی، دسته بندی جوشکاری مقاومتی و جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی که در جزوه پیش رو به ابعاد این دسته بندی ها بیشتر پرداخته می شود.
جزوه درس کارگاه عمومی جوشکاری که توسط یکی از اساتید برجسته این رشته تهیه شده است با بیش از ۷۰ اسلاید در قالب PDF به تشریح درس کارگاه عمومی جوشکاری مطابق با سرفصل های آموزشی این درس می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی رشته مهندسی صنایع به گروه مهندسی صنایع و گروه جوشکاری مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس کارگاه عمومی جوشکاری رشته صنایع به شرح زیر است:

 • عوامل موثر بر جوشکاری فلزات
 • دسته بندی جوشکاری بر اساس انرژی
 • دسته بندی جوشکاری قوسی
 • دسته بندی جوشکاری مقاومتی
 • جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی
 • جوشکاری با الکترود روکش دار
 • شماتیک روش جوشکاری قوسی
 • تجهیزات جوشکاری
 • تعریف و تشریح تجهیزات جوشکاری
 • تجهیزات ایمنی فردی جوشکاری
 • مراحل جوشکاری
 • آماده سازی قطعات برای جوشکاری
 • حالت های مختلف اتصال قطعات به یکدیگر
 • قوس الکتریکی
 • روش های ایجاد قوس الکتریکی
 • طول قوس
 • تنظیم شدت جریان در جوشکاری
 • تشکیل گرده جوش
 • عوامل موثر کیفیت و اندازه گرده جوش در جوشکاری
 • سرعت جوشکاری
 • نوع جریان، آمپر، زاویه الکترود
 • حرکات عرضی الکترود
 • ساختار الکترودهای ذوبی روکش دار
 • کد استاندارد الکترودها
 • نمونه هایی از الکترودها و موارد کاربرد
 • فرآیند جوشکاری نقطه جوش
 • عوامل موثر بر جوش نقطه ای
 • حرارت و تاثیر آن در نقطه جوش
 • تاثیر حرارت بیش از اندازه
 • سیکل جوشکاری نقطه جوش
 • بهبود خواص فیزیکی – مکانیکی جوش
 • مساحت نوک الکترود
 • دستگاه های نقطه جوش
 • و…