۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی

جزوه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی – شاید همه مدیران به گونه ای با مشکل از دست دادن کارکنان شایسته خود مواجه شوند. برای مثال: آقای سین کارمند صالح، دقیق و کوشای قسمت مدیریت امور مالی و مورد توجه مدیریت بود. وی که دارای دیپلم بود در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده و بایستی برای ادامه تحصیل حداقل ۳ یا ۴ روز صرف رفتن به دانشگاه کند. آقای مدیر از پیش آمدن چنین موضوعی شدیدا نگران بود زیرا از یک سو می دانست آقای سین مورد نیاز قسمت است و از سوی دیگر آقای سین علاقه شدید به ادامه تحصیل داشت.
ذهن شما ممکن است جهت مشکل موجود به دنبال راه حل باشد. با مطالعه دقیق شما در می یابید مشکل اصلی عدم وجود برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان است. آقای ساعی مشکل امروز سازمان است، فردا ممکن است فرد دیگری به علت مشکل دیگر عزم ترک سازمان را داشته باشد. برای روشن شدن بهتر این موضوع لازم است به برنامه ریزی نیروی انسانی اشاره شود که در جزوه پیش رو به آن پرداخته خواهد شد.
در این راستا دو جزوه مجرا خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. جزوه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی که توسط دو استاد برجسته این حوزه تهیه و آماده شده است بصورت جداگانه و تایپ شده و منظم و در قالب PDF ارائه می گردد. جزوات مذکور به صورت کاملا مفصل و تشریحی و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در مراکز آموزش عالی و دانشگاه می باشند. علاقمندان می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی به شرح زیر است:

 • اهداف کلی
 • قضایای سازمان
 • قضیه اول
 • قضیه دوم: شیوه جدید کنترل
 • قضیه سوم: تعویض جاده
 • قضیه چهارم: گم شدن دفترچه آزمون
 • قضیه پنجم: تنش های یک انتخاب
 • قضیه ششم: مهاجرت ناخواسته
 • قضیه هفتم: راز بقا
 • قضیه هشتم: ماجرای استحاله یک کارمند
 • قضیه نهم: نگرش نوع چهارم
 • قضیه دهم: مقاومت در برابر واکسیناسیون
 • قضیه یازدهم: طرح جامع دانشگاه
 • قضیه دوازدهم: سرپرست تازه وارد به سازمان
 • قضیه سیزدهم: طرح کارانه مسائل ایمنی
 • قضیه چهاردهم: سمینار مدیریت مشارکتی