۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس مبانی مدیریت بازرگانی

جزوه درس مبانی مدیریت بازرگانی – یکی از مهمترین مهارت ها در تربیت نیروی انسانی آموزش مدیریت است. مهارت اداره سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی نقش مهمی در این امر دارد. در میان دروس مختلف مبانی سازمان و مدیریت به عنوان مبنایی ترین درس محسوب می شود. به عبارت دیگر محوری ترین و اصلی ترین درس در رشته مدیریت بشمار می رود. جزوات و کتاب های مختلفی در این رابطه وجود دارد، هر یک دارای ویژگی های مربوط به خود می باشند. کتاب های اقتباس از آموزهای غربی، شرایط فرهنگی و بومی ما را نادیده گرفته اند و یا برای اداره سازمانهای بزرگ و بین المللی طراحی شده اند و مختصات کسب و کارهای کوچک و متوسط را نادیده گرفته اند.
از آنجایی که فراگیران و دانشجویان، در جهت ورود به بازار کار آماده می شوند و شرایط بازار کار ایران و واقعیات مرتبط باید مدنظر قرار گیرد و دانشگاه نسل سوم باید رویکرد کارآفرینانه را در برنامه و محتوای آموزشی مد نظر قرار میدهد؛ در این راستا، در این جزوه مفاهیم سازمان و مدیریت با رویکرد نو، کاربردی، بومی و اسلامی تبیین گردید و تلاش شده است تا به نیازمندی های امروز دانشجویان در این درس پاسخ داده شود.
جزوه درس مبانی مدیریت بازرگانی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس مبانی مدیریت بازرگانی به شرح زیر است:

 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریت
 • فصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریت
 • فصل سوم: کارآفرینی و کسب و کار کوچک
 • فصل چهارم: مدیریت خط
 • فصل پنجم: مسئولیت اجتماعی
 • فصل ششم: تصمیم گیری
 • فصل هفتم: مدیریت برنامه ریزی استراتژیک
 • فصل هشتم: سازماندهی
 • فصل نهم: رهبری
 • فصل دهم: ارتباطات
 • فصل یازدهم: انگیزش
 • فصل دوازدهم: ارزیابی و نظارت