۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس معرفت شناسی

جزوه درس معرفت شناسی – هر انسان اندیشمندی خود را با انبوهی از مجهولات و پرسشها مواجه می بیند که هر دسته ای از آنها به جهتی از جهات حیات انسانی ارتباط دارد ولی همه آن پرسشها از نظر ارزش و اهمیت در یک سطح و رتبه قرار ندارند. پاره ای از آنها بنیادین و اساسی هستند؛ نظیر پرسشهایی که درباره مبدا انسان، فرجام و منتهای زندگی او، هدف از زندگی برای وی مطرح می شوند. همچنین مسائلی وجود دارند که تا حل نشوند، امکان حل نهایی دیگر مسائل وجود نخواهد داشت. از جمله آنها مباحث معرفت شناسی است که در غرب به نام نظریه معرفت یا اپیستمولوژی شناخته می شود.
معرفت شناسی به عنوان شاخه خاصی از علوم فلسفی سابقه چندان کهنی ندارد و می توان جان لاک و لایب نیتس را نخستین کسانی دانست که مسائل معرفت شناسی را به طور منظم و مستقل مورد بحث قرار داده اند. در فلسفه و منطق اسلامی مباحث معرفت شناسی در ابواب گوناگونی به طور پراکنده مطرح شده است و بسیاری از آنها صیغه وجودشناسانه و نه -معرفت شناسانه- دارد؛ همچون بحث از مجرد یا مادی بودن علم و ادراک، اتحاد عالم و معلوم و مانند آنها.
جزوه درس معرفت شناسی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۱۱۰ صفحه و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه ارائه می گردد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس معرفت شناسی به شرح زیر است:

 • فصل اول: معرفت شناسی چیست؟
 • فصل دوم: امکان معرفت
 • فصل سوم: شالوده معرفت
 • فصل چهارم: علم حضوری
 • فصل پنجم: علم حصولی
 • فصل ششم: حقیقت ماهیت کلی
 • فصل هفتم: اقسام مفاهیم کلی و ویژگی های آنها
 • فصل هشتم: نقش عقل و حس در تصورات
 • فصل نهم: نقش عقل و حس در تصدیقات
 • فصل دهم: ارزش شناخت
 • فصل یازدهم: شیوه های کسب معرفت