۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس مقدمه علم حقوق

جزوه درس مقدمه علم حقوق – برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. اعلام هایی که گاه در قوانین دیده می شود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چهره حقوقی ندارد و تنها مقدمه اوامر و نواهی قانونگذار است. بی گمان در این خصوص نیز درجه های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامی نیست و در هیچ صورت گریزی از اجرای آنها وجود ندارد و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند.
قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد؟ اما باید در نظر داشت که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است، به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین المللی آنجایی بیشتر محسوس است که تعدادی از نویسندگان ناچار شدند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.
جزوه درس مقدمه علم حقوق که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه حقوق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس مقدمه علم حقوق به شرح زیر است:

  • فصل اول: اوصاف قاعده حقوقی
  • فصل دوم: شاخه های علم حقوق
  • فصل سوم: نظام های حقوقی معاصر
  • فصل چهارم: منابع حقوق
  • فصل پنجم: قلمروی اجرای قواعد حقوق
  • فصل ششم: حق فردی