۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس میکروبیولوژی آب و فاضلاب

جزوه درس میکروبیولوژی آب و فاضلاب – میکروبیولوژی آب و فاضلاب شاخه ای از علم میکروبیولوژی با عنوان محیط است که در حقیقت نسبت به میکروبیولوژی عمومی و پزشکی قدمت بسیار کمتری دارد و اولین مطالب علمی در رابطه با آن تقریبا در حدود صد سال پیش نوشته شده است.
به علت اهمیتی که میکروارگانیسم ها در انتقال بیماری ها داشتند، در ابتدا میکروبیولوژی پزشکی توسعه و گسترش پیدا کرد. با گذشت زمان به تدریج نقش میکروارگانیسم ها در زمینه های دیگر از جمله میکروبیولوژی در رابطه با اجزا محیطی به خصوص میکروبیولوژی آب و فاضلاب مشخص شد و به سبب انتقال بیمارهای میکروبی از طریق آب آلوده اهمیت یافت و در حال حاضر با توجه به شناخت انواع مختلف این میکروارگانیسم ها یکی از شاخصه هایی که میکروبیولوژی محیط را تشکیل داده است میکروبیولوژی آب و فاضلاب است. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب موجب انجام تحقیقات زیادی شده است که این تحقیقات میکروبیولوژی را توسعه داده و زمینه علمی جدیدی تحت عنوان میکروبیولوژی آب و فاضلاب به وجود آورده است.
جزوه پیش رو که یکی از کاملترین جزوه های درس میکروبیولوژی آب و فاضلاب است توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده و به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۷۰ صفحه مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه در قالب PDF ارائه می گردد. کاربران علاقمند می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس میکروبیولوژی آب و فاضلاب به شرح زیر است:

 • نقش میکروارگانیسم ها در محیط
 • طبقه بندی میکروارگانیسم ها
 • میکروارگانیسم های هالوفیتیک و هالوزونیک
 • طبقه بندی میکروارگانیسم ها بر اساس روش متابولیسم
 • کاتابولیسم
 • آنابولیسم
 • تخمیر
 • تقسیم بندی متابولیکی میکروارگانیسم ها
 • قسمت های تشکیل دهنده آنزیم
 • شکل باکتری ها
 • جلبک ها
 • جلبک های مرتبط با تصفیه آب و فاضلاب
 • مراحل رشد باکتری در فاضلاب
 • انواع میکروارگانیسم های فاضلاب
 • قارچ ها
 • پروتوزوئر ها
 • تاژکداران
 • انواع میکروارگانیسم ها مولد بیماری در آب و فاضلاب
 • و…