۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس نقشه کشی رشته مهندسی صنایع

جزوه درس نقشه کشی رشته مهندسی صنایع – از گذشته های دور انسان ها دریافته بودند که برای ساخت یک شی یا یک بنا ابتدا باید نقشه و تصویری از آن را ترسیم کنند. انسانهای غار نشین وقتی به نحوه شکار حیوانات فکر می کردند، ابزار شکار را در ذهن خود تصور می کردند سپس همان تصور ذهنی را روی دیوار غار تصویر می کردند تا آنچه را در ذهن دارند با دیگران مطرح کنند و به تبادل نظر بپردازند.
امروزه نقشه وسیله ارتباط صنعت گران با یکدیگر است. با پیشرفت صنعت و فناوری و نیاز به تولید قطعات پیچیده، ارتباط و تعامل صنعت گران با یکدیگر بیشتر از گذشته شده است. پیچیدگی کشیدن یک نقشه بعضا آنقدر زیاد است که برای ساخت نقشه یک طرح یا یک قطعه نیاز است تا افراد مختلفی بر روی آن کار کنند.
جزوه پیش رو که مطابق با سرفصل های آموزشی این درس در دانشگاه تدوین شده است توسط یکی از متخصصین حوزه نقشه کشی مرتبط با مهندسی صنایع تهیه و بصورت تایپ شده و منظم بهمراه تصاویر مربوطه، در قالب PDF با بیش از ۱۱۰ صفحه ارائه می گردد. کاربرام محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی رشته مهندسی صنایع به گروه مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس نقشه کشی رشته مهندسی صنایع به شرح زیر است:

 • تاریخچه نقشه کشی صنعتی
 • آشنایی با انواع نقشه
 • آشنایی با استاندارد کاغذ و انواع آن
 • شناسایی اصول برش کاغذ
 • آشنایی با تخته رسم و میز نقشه کشی
 • آشنایی با انواع خط کش
 • آشنایی با انواع گونیا
 • ماشین های نقشه کشی
 • اصول نصب کاغذ روی میز نقشه کشی
 • ایمنی در کارگاه نقشه کشی
 • ترسیم خطوط افقی
 • آشنایی با مفهوم خط و ترسیم آن
 • انواع مغزی مداد و موارد استفاده از آن
 • ترسیم خط موازی خط دیگر
 • ترسیم خط عمود بر خط دیگر
 • ترسیم شکل با خط کش تی و گونیا
 • گروه های خطی
 • ترسیم تصویر در کاغذ A4
 • کادر
 • نوشتن متن
 • ترسیم نقشه، کادر و جدول
 • ترسیم با دست آزاد
 • ترسیم دایره
 • ابزار ترسیم دایره
 • منحنی کش
 • مقیاس
 • و…