۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس پول ارز و بانکداری

جزوه درس پول ارز و بانکداری – پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری محسوب می شود. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکالت بوجود آمده از طریق مبادالت پایاپای شده و در جهت تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی و بخصوص گردهم آمدن هر چه آسانتر عوامل تولید و بالطبع باعث توزیع سریعتر و آسانتر کاالها و خدمات تولید شده بین مصرف کنندگان می گردد.
امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی، نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، درآمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است.
وظیفه دیگر پول آن است که از آن می توان به عنوان حفظ ارزش استفاده نمود. این خصوصیت پول به تولیدکننده این امکان را می دهد که تولیداتش را بفروشد و آنگاه هر موقعی که تمایل داشت کالای مورد نظرش را خریداری نماید. در حقیقت این خاصیت پول به آنها یک نوع اختیار و آزادی انتخاب زمانی را می دهد. به عبارت دیگر تا زمانی که افراد پول را نزد خود نگه دارند، می توانند در هر زمان از آن به منظور خرید کالای مورد نظر استفاده نمایند.
جزوه درس پول ارز و بانکداری که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۱۱۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس پول ارز و بانکداری به شرح زیر است:

  • فصل اول: تاریخچه و سیر تحول پول
  • فصل دوم: پول و اهمیت آن
  • فصل سوم: روش های تعریف و اندازه گیری پول
  • فصل چهارم: بررسی نظریات مربوط به عرضه و تقاضای پول
  • فصل پنجم: سیاست های پولی و مالی
  • فصل ششم: بازار ارز
  • فصل هفتم: بانک و بانکداری
  • فصل هشتم: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی