۷۴۰۰۰ تومان

جزوه کامپوزیت (مواد، طراحی و فرآیند)

جزوه کامپوزیت – در جهان امروز بطور روز افزونی شاهد نیاز به استفاده از ترکیبی از مواد برای دستیابی به خواصی مطلوب هستیم، زیرا عموما یک ماده به تنهایی دشوار می تواند با توجه به جنبه های اقتصادی و یا کارآیی و عملکرد، پاسخگوی مجموعه خواص مورد نیاز برای آن باشد. این دسته از مواد را ((کامپوزیت)) و یا ((مواد مرکب)) می نامند.
ترکیب مواد می تواند در مقیاس میکروسکوپی و یا ماکروسکوپی صورت پذیرد. دسته اول عموما با ترکیب شیمیایی بین اجزاء ترکیب شونده همراه است و می توان نام ((کامپوزیت های ملکولی)) را بر آن نهاد. این دسته غالبا در زیر مجموعه علم کامپوزیت به مفهوم متداول امروزی آن نمی گنجد و لذا بر این اساس مثلا کوپلیمرها را نمی توان یک کامپوزیت به حساب آورد. یک کامپوزیت را می توان بصورت یک مخلوط فیزیکی، در مقیاس ماکروسکوپیک، از دو یا چند ماده مختلف تعریف نمود. این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواصی بهتر از هر یک از اجزاء تشکیل دهنده خود را دارا می باشد.
جزوه کامپوزیت که توسط یکی از اساتید برجسته حوزه مهندسی پلیمر تهیه شده است با بیش از ۳۰۰ صفحه در قالب PDF و به صورت تایپ شده و منظم و دارای مثال های حل شده فراوانی در جهت تفهیم بهتر رئوس درسی می باشد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه شیمی، پلیمر و نانو مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه کامپوزیت (مواد، طراحی و فرآیند) به شرح زیر است:

 • رزین های اپوکسی
 • رزین پلی استر غیر اشباع
 • رزین های وینیل استر
 • الیاف
 • الیاف شیشه
 • الیاف کربن
 • الیاف آرامید
 • میکرومکانیک
 • میکرومکانیک – مدول طولی
 • میکرومکانیک – مدول عرضی
 • میکرومکانیک – نسبت پواسون
 • میکرومکانیک – مدول برشی
 • میکرومکانیک – مقاومت طولی
 • میکرومکانیک مقاومت عرضی
 • میکرومکانیک – مقاومت برشی
 • میکرومکانیک – مقاومت طولی
 • میکرومکانیک – بار فشاری – مقاومت عرضی
 • میکرومکانیک – الیاف ناپیوسته – مدول طولی
 • میکرومکانیک – خواص سفتی – الیاف ناپیوسته
 • میکرومکانیک – خواص مقاومتی – الیاف ناپیوسته – بار کششی – مقاومت طولی
 • میکرومکانیک – اثر دما و رطوبت
 • میکرومکانیک – خواص فیزیکی دما و رطوبت
 • میکرومکانیک – الیاف اتفاقی – مدول و مقاومت