۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس مدیریت محیط زیستی

جزوه درس مدیریت محیط زیستی – بر اساس تعریف یونسکو، محیط زیست همه چیز یا تقریبا همه چیز را در بر می گیرد؛ انسان، طبیعت و روابط بین این دو را شامل میشود و نه تنها در کلیه فعالیت های بشر تاثیر دارد بلکه از آنها تاثیر نیز می گیرد. درس مدیریت محیط زیست یکی از دروس مهمی است که به جنبه های مدیریت در این حوزه پرداخته و از زوایای مختلف به آن می پردازد.
فایل پیش رو در قالب PDF و تایپ شده و خوانا با ۲۰۰ صفحه بصورت مفصل به مقوله مهم مدیریت محیط زیست می پردازد. لازم به ذکر است جزوه مذکور توسط یکی از استادان بنام این حوزه تهیه شده است.
کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

  • فصل اول: تعاریف و مفاهیم
  • فصل دوم: تقسیمات کاربردی محیط زیست
  • فصل سوم: مهم ترین موضوعات زیست محیطی جهان
  • فصل چهارم: مدیریت
  • فصل پنجم: مفهوم سیستم مدیریت محیط زیست
  • فصل ششم: کنوانسیون های بین المللی
  • فصل هفتم: ارزیابی اثرات زیست محیطی
  • فصل هشتم: طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی