۷۵۰۰۰ تومان

جزوه مراقبت های پرستاری در CCU

مراقبت های پرستاری در CCU – مراقبت ویژه به کلیه اقدامات اختصاصی که در جهت بازگشت بیماران بد حال به حالت اول با نظارت دائم(مانیتورینگ مستمر) انجام می شود، اطلاق میگردد. بخش مراقبت های ویژه قلبی، بخشی است مه در آن مطابق موازین و مقررات علمی و با استفاده از کلیه تجهیزات، تاسیسات، امکانات و تکنولوژی پزشکی و داروهای لازم، درمان و مراقبت بیمارانی که مبتلا به انفارکتوس میوکارد و عوارض حاد قلبی کشنده هستند صورت می گیرد. در این بخش بیماران تحت مراقبت ویژه قرار میگیرند و هدف کاهش میزان مرگ و میر ناشی از MI و عوارض آن می باشد.
پرستار در این بخش یک رابط حیاتی است که با مرقبت های مداوم باعث نجات بیماران می شود. بیماران در این بخش نیاز به ارزیابی مداوم و مشاهده مستقیم، مانیتورینگ و معاینات فیزیکی جهت اندازه گیری تعداد نبض و ریتم قلب دارند.
جزوه مذکور که توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تهیه شده است با بیش از ۶۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم در قالب PDF به این مقوله با ارزش می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سر فصل های جزوه مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) به شرح زیر است:

 • تاریخچه تاسیس CCU
 • خصوصیات CCU
 • خصوصیات پرسنل CCU
 • نقش پرستار در CCU
 • داروهای مورد استفاده در بخش CCU
 • آناتومی و فیزیولوژی قلب
 • بررسی وضعیت قلب
 • درد قفسه سینه chest pain
 • تنگی نفس Dyspnea
 • انواع تنگی نفس
 • طپش قلب
 • اطلاعات عینی Objective Data
 • آزمونها و روش های تشخیصی در بیماران قلب
 • مانیتورینگ وضعیت همودینامیک تهاجمی
 • الکترو کاردیوگرافی
 • اجزای یک ضربه الکتریکی قلب
 • تعیین محور الکتریکی قلب از روی EKG
 • بلوکهای قلبی Heart Bloocks
 • اختلالات ریتم سینوسی
 • آریتمی ها و تشریح انواع آن
 • آسیستول Asystole
 • تغییرات الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد
 • انواع انفارکتوس میوکارد بر اساس محل ضایعه
 • بیماری شریان کرونری
 • آنژین صدری Angina  Pectoris
 • انفارکتوس میوکارد MI
 • اقدامات درمانی اورژانس انفارکتوس میوکارد
 • بازتوانی بیمار بعد از انفارکتوس میوکارد
 • PACE MAKER
 • روش های استفاده از پیس میکر
 • DEFIBRILATOR
 • احیای ریوی قلبی CPR
 • تجویز دارو
 • الگوریتم
 • و…