۷۴۰۰۰ تومان

دانلود جزوه مسمومیت های دام بزرگ

جزوه مسمومیت های دام بزرگ – علم سم شناسی عبارت است از مطالعه جنبه های مختلف سموم و مسمومیت های ناشی از آنها و شامل مطالعه منابع سموم، خواص فیزیکی و شیمیایی آنها، عوامل تاثیرگذار بر سمیت مواد، توکسیکوکینتیک (جذب، توزیع، متابولسیم و دفع سموم)، مکانیسم عمل سموم، نشانه های درمانگاهی مسمومیت ها و یافته های بعد از مرگ، تشخیص و تشخیص تفریقی، روش های جداسازی و تعیین مقدار مواد سمی در بافت ها، مایعات بدن و در منبع مسمومیت، درمان موارد مسمومیت و پیشگیری از رخداد آنها می باشد.
مواد سمی که در روندهای بیولوژیک تولید می شوند، توکسین نامیده می شوند و بر اساس منشا آنها نامگذاری می گردند. توکسین گیاهان را فیتوتوکسین (Phytitoxin) و توکسین باکتری ها را باکتریالتوکسین (Bacterialtoxin) می گویند که به دو صورت اندوتوکسین (Endotoxin) و اگزوتوکسین (Exotoxin) می باشند. توکسین حاصل از قازچ ها را Mycotoxin و توکسین با منشا جانوری را زئوتوکسین (Zootoxin) می گویند.
جزوه مسمومیت های دام بزرگ که توسط یکی از اساتید دانشگاه و متخصصین بیماری های داخلی دام بزرگ تهیه شده است با بیش از ۶۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم می باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه دامپزشکی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه مسمومیت های دام بزرگ به شرح زیر است:

 • کلیات مسمومیت
 • متابولیسم سموم و عوامل موثر بر قدرت سم
 • تشخیص و درمان مسمومیت
 • مسمومیت با سموم ارگانوفسفره
 • مسمومیت با سموم ارگانوکلره
 • مسمومیت با اوره
 • مسمومیت با کنجاله پنبه دانه (گوسیپول)
 • مسمومیت با سرخس (Bracken fern)
 • مسمومیت با خرزهره (Oleander toxicosis)
 • بیماری دگنالا
 • مسمومیت با اگزالات (OXALATE)
 • مسمومیت با سرب (Lead poisoning)
 • مسمومیت با فلوئور (فلوروزیس)
 • مسمومیت با سلنیوم (SELENOSIS)
 • مسمومیت با آرسینیک (Arsenic)
 • مسمومیت با مس
 • مسمومیت با آهن
 • مسمومیت با ید
 • مسمومیت با جیوه
 • مسمومیت با نمک
 • مسمومیت با آنتی بیوتیک ها
 • سمومیت با حیوانات سمی (Venum Intoxication)