۷۴۰۰۰ تومان

جزوه چدن های خاکستری

جزوه چدن های خاکستری – چدن خاکستری آلیاژهایی که بر مبنای سیستم آهن – کربن اسـت مـی باشـد به همراه عناصر دیگر، در واقع عناصر اصـلی در چـدن خاکسـتری عبارتنـد از : کـربن، سلیسیسم و آهن. اکثر چدن های خاکستری بـا مجمـوع کـربن ۳ تا ۳/۵ درصـد تولید می شوند. سلیسیسم نیز معمولاً بین ۱/۸ تا ۲/۴ درصد تغییر می کند. بـه همـین خاطر چدن های خاکستری را معمولاً با سیستم آهن – کربن – سلیسیسم بررسی مـی کنند.
مهمترین عناصر آلیاژی دیگر که در چـدن خاکسـتری وجـود دارد عبارتنـد از گوگرد، فسفر و منگنز. کربن در چدن خاکستری به صـورت گرافیک و یا کاربید آهـن اسـت. مقـدار، انـدازه، شـکل و پراکنـدگی گرافیـت یـا کاربید بنای اصلی تعیین کننـده خـواص اسـتحکام چـدن های خاکسـتری مـی باشـد و کنترل آنها اهمیت زیادی در تولید چـدن خاکسـتری دارد. گرافیـت مـی توانـد بـه صورت ورقه های درشت یا ریز به طور پراکنـده بوجـود آیـد. این هـا دارای خـواص ماشینکاری مطلوب، انتقال حرارتی خوب و مقاومت های متغیر مـی باشـد. مقطـع ایـن چدن ها، خاکستری یا سیاه می باشد و به این دلیل چدن خاکستری نامیده مـی شـود.
جزوه چدن های خاکستری که توسط یکی از پژوهشگران این حوزه تهیه شده است با بیش از ۶۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم در قالب PDF می باشد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه چدن های خاکستری به شرح زیر است:

 • مقدمه
 • چدن خاکستری
 • گریدهای آلیاژهای چدن خاکستری
 • انجماد آلیاژهای چدن
 • توضیحات پایه ای درباره چدن خاکستری
 • تاثیر عناصر آلیاژی در چدن خاکستری
 • انتقال بین ساختارهای خاکستری و سفید به علت نرخ سرد کردن
 • عملیات حرارتی چدن های خاکستری
 • آنیل کردن، نرماله کردن و سخت کردن
 • آستمپرینگ و مارتمپرینگ
 • سخت کردن سطحی
 • تنش گیری
 • منابع