۷۵۰۰۰ تومان

جزوه کلاسی پسماندها و انواع روشهای بازیابی آنها

جزوه پسماندها و انواع روشهای بازیابی آنها – پسماندها از جنبه های مختلف تقسیم بندی و طبقه بندی می شوند اما نکته ایی که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است این است که عمده پسماندها حتی پسماندهای خطرناک و ویژه را نیز می توان به نحوه صحیحی بازیابی و یا بازیافت نمود. عمل بازیابی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار هم در کاهش لندفیل کردن پسماند است و هم بعضا می تواند باعث اشتغالزایی و کسب درآمدهای بسیار خوب شود. در واقع بازیابی از چهار منظر اهمیت بسیار بالایی دارد، حذف هزینه های سرسام آور ساخت لندفیل، عدم آلودگی محیط زیست، اشتغالزایی و سودآوری که با سرلوحه قرار دادن این ۴ اصل می توان گامهای بلندی در این خصوص برداشت.
فایل پیش رو در قالب PDF با بیش از ۴۰ صفحه توسط یکی از اساتید برجسته و مدرس دانشگاه جهت تدریس در دانشگاه تهیه و ارائه شده است. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های فایل جزوه درس پسماندها و روشهای بازیابی آنها به شرح زیر است:

 • پسماند چیست؟
 • مواد زائد جامد شهری
 • مدیریت جامع مواد زائد
 • مدیریت پسماند
 • کمیت و آنالیز پسماند
 • سرانه تولید پسماند در ایران و جهان
 • مانبع تولید پسماند
 • انواع پسماند
 • ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند
 • تجزیه پذیری پسماند
 • جداسازی، پردازش و تغییر شکل پسماند
 • پیرولیز
 • فرآیند تبدبل به گاز
 • غربال کردن
 • جداسازی بر اساس دانسیته
 • جمع آوری پسماند
 • مدیریت جامع پسماند
 • ترویج مدیریت جامع پسماند بین مردم
 • اجرای چرخه عمر
 • کمپوست کردن
 • روش های تولید کمپوست
 • و…