۴۴۰۰۰ تومان

جزوه درس گیاهشناسی

جزوه درس گیاهشناسی – گیاهان علاوه بر ساختن مواد غذایی طی فرآیند فتوسنتز، کانون ساخت مواد ویژه‌ای هستند که تنظیم‌کننده، ارتباط دهنده و هماهنگ‌کننده فعالیت سلولها در بخشهای مختلف گیاه هستند. این مواد موجبات تنظیم رشد ریشه، ساقه، برگ، جوانه‌ها و همچنین زمان گل‌دهی رویش‌دانه، افتادن برگها، میوه‌ها و سایر فعالیتهای زیستی را فراهم می‌آورند. عمده این مواد شیمیایی هورمونهای گیاهی نامیده می‌شوند. فایل پیش رو در قالب PowerPoint با بیش از ۲۰۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله با ارزش می پردازد.

سرفصل های اصلی این فایل به شرح زیر است:

  • سلول و بافتهای گیاهی
  • مورفولوژی اندامهای گیاهی
  • ساقه
  • ساختمان گل و میوه
  • رشد و نمو در گیاهان
  • متابولیسم
  • تغذیه گیاه
  • فتوپریودیسم
  • هورمونهای گیاهی