۴۴۰۰۰ تومان

حذف چربی و روغن در فاضلاب

حذف چربی و روغن در فاضلاب – معضل چربی و روغن در فاضلاب به حدی جدیست که ورود این مواد به شبکه های فاضلاب شهری اکیدا ممنوع می باشد و هتل ها، رستوران ها و… موظف به جداسازی چربی و روغن از فاضلاب می باشند. عمده مشکلات  چربی و روغن، ایجاد حجم مرده در مسیر شبکه فاضلاب و لوله های انتقال است. در حوضچه های هوادهی که از هواده برسی برای هوادهی استفاده می شود چربی و روغن به صورت کف درآمده و کف حاصله مانع انتقال اکسیژن به فاضلاب می شود. فایل پیش رو با فرمت Power Point با بیش از ۷۰ اسلاید بصورت مفصل و تشریحی به رفع معضل جربی و روغن در فاضلاب می پردازد.

برخی از سرفصل های مهم این فایل به شرح زیر می باشد:

 • لزوم حذف چربی و روغن
 • انواع روغن و چربی
 • استاندارد تخلیه چربی و روغن به محیط زیست
 • فرآیند جداسازی چربی و آب
 • انواع شناور سازی با هوا
 • سیستم های جداسازی چربی و روغن
 • DAF
 • فرایند هایی که در علمیات DAF اهمیت دارند
 • انواع روش های هوازنی
 • IAF
 • CPI
 • API
 • مزیت CIP نسبت به API
 • نقاط ضعف CIP
 • جدا کننده های لوله ایی
 • چربیگیر های دفنی
 • و…