۶۴۰۰۰ تومان

جزوه خوردگی خارجی فلزات و کنترل آن

خوردگی خارجی فلزات و کنترل آن – از بین رفتن فلزات به واسطه فعل و انفعالات شیمیایی و الکتروشیمیایی خوردگی نامیده می شود که سالانه خسارات مالی چشمگیری را به صنایع تحمیل می کند. وظیفه مهندسین خوردگی کاهش دادن این ضرر با در نظر گرفتن کلیه امکانات بوده و انجام تحقیقات و درک مسائل آن از مهمترین نکات در کنترل خوردگی است.
در کشور ما مسائل خوردگی زیادی به ویژه در صنایع دریایی، صنایع نفت، صنایع شیمیایی، صنایع گاز رسانی و نیروگاه های تولید برق وجود دارد که مبارزه با هر یک بستگی به شرایط موجود خواهد داشت. یکی از علل عمده خوردگی که سبب تخریب تاسیسات صنعتی می شود میل فلزات در بازگشت به حالت اولیه خود یعنی اکسیدهای فلزی است که حالت اولیه آنها در طبیعت می باشد. خوردگی آهن با آلیاژهای مربوطه که نهایتا شامل اکسید فریک آب دار خواهد بود زنگ زدگی نام دارد و بنابراین واضح است که فلزات غیر آهنی دچار خوردگی می شوند ولی دچار زنگ زدگی نخواهند شد.
جزوه خوردگی خارجی فلزات و کنترل آن که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم می باشد. کاربران محترم می توانند جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه به گروه شیمی، پلیمر و نانو مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه خوردگی خارجی فلزات و کنترل آن به شرح زیر است:

 • واکنش های الکتروشیمیایی
 • مکانیزم خوردگی
 • عوامل موثر در واکنش های خوردگی
 • اصول خوردگی و انواع آن
 • روش های تشخیص و کنترل خوردگی
 • حفاظت کاتدی
 • انواع آندهای فدا شونده
 • اندازه گیری مقاومت الکترولیت
 • بررسی شدت جریان لازم
 • حفاظت کاتدی چگونه کار می کند
 • رکتی فایر
 • ارزش پتانسیلی فلزات مختلف در خاک
 • بستر آندی
 • تاسیسات بهره برداری و حفاری داخل دریا
 • جریان های سرگردان و تداخل جریان
 • طراحی بستر آندی
 • طراحی حفاظت کاتدی ساختارهای دریایی
 • جدول شدت جریان مجاز و میزان مصرف آندهای دریایی