۶۵۰۰۰ تومان

جزوه آناتومی سیستم عصبی

سیستم عصبی مجموعه عناصریست که می تواند هماهنگی موجود زنده را با محیط برقرار نموده و نیز سیستم های داخل بدن موجود زنده را با همدیگر هماهنگ نمایند. سیستم عصبی از نظر آناتومی به دو بخش قابل تقسیم است: ۱- سیستم عصبی مرکزی ۲- سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی مرکزی، توده هایی از بافت عصبی محصور شده داخل محفظه های استخوانی است که توسط غلاف های هم بندی احاطه شده و محافظت می گردند و شامل نخاع و مغز است.
سیستم عصبی محیطی، رشته های عصبی خارج از محفظه های استخوانی هستند که با توده های مرکزی مرتبط می باشند نظیر رشته های عصبی مرتبط با نخاع که اعصاب نخاعی و شامل سی و یک زوج عصب هستند و رشته های عصبی مرتبط با مغز به نام اعصاب مغزی و شامل دوازده زوج عصب می باشند.
فایل پیش رو با بیش از ۳۶۰ صفحه در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد. لازم به ذکر است فایل جزوه آناتومی سیستم عصبی با همکاری بیش از ۲۰ پزشک متخصص در این حوزه تهیه شده که نام کلیه همکاران در فایل بصورت کامل ذکر شده است. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی فایل آناتومی سیستم عصبی به شرح زیر است:

  • فصل اول: جنین شناسی
  • فصل دوم: بافت شناسی
  • فصل سوم: رادیوآناتومی
  • فصل چهارم: رشد و تکامل
  • فصل پنجم: بیوشیمی
  • قصل ششم: فیزیولوژی
  • فصل هفتم: ایمنی شناسی
  • فصل هشتم: فیزیک پزشکی
  • فصل نهم: معاینه فیزیکی