۶۴۰۰۰ تومان

جزوه کامل درس اقتصاد سنجی

درس اقتصاد سنجی از دروس بسیار مهم و تخصصی رشته اقتصاد است که به دلیل روابط و فرمول های بسیار زیاد ریاضی، آماری و اقتصادی در نظر بعضی از دانشجویان و حتی اساتید این رشته جزو دروس پیچیده و سخت به حساب می آید که عمدتا دانشجویان مشکلات فراوانی با مفاهیم این درس دارند.
تعاریف مختلفی در خصوص علم اقتصاد سنجی وجود دارد اما اگر بخواهیم تعریفی کوتاه اما جامع از علم اقتصادسنجی داشته باشیم می توان آنرا: سنجش تئوری های اقتصادی تعریف کرد که ریشه در علوم اقتصاد، ریاضی، آمار و احتمال و آمار اقتصادی دانست. پیچیدگی درس اقتصاد سنجی هم برای یادگیری توسط دانشجویان و هم پیچیدگی های زیاد این درس برای تدریس توسط اساتید محترم ما را بر آن داشت تا با تهیه دو جزوه از دو استاد مختلف کلیه زوایا و مفاهیم این درس را برای کاربران محترم تشریح نماییم.
جزوات پیش رو دو جزوه خاص و پر بار از مفاهیم درس اقتصاد سنجی است که مملو از سوالات و مثال های عددی و روابط آماریست. این دو جزوه که توسط دو نفر از اساتید معروف و به نام رشته اقتصاد در دو دانشگاه مختلف تهیه شده است بصورت مجزا و تایپ شده و منظم در قالب PDF با بیش از ۱۴۰ صفحه در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد.
کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این جزوات به شرح زیر است:

 • اخلال رگرسیون
 • فروض کلاسیک رگرسیون
 • برآورد یا تخمین تابع رگرسیون
 • روش برآورد حداقل مربعات معمولی
 • شرایط تعامد
 • انحراف معیار از میانگین
 • ویژگی های متغیرهای توضیحی رگرسیون
 • ویژگی های آماری برآوردگرهای رگرسیون
 • برآورد واریانس اجزای اخلال رگرسیون
 • ضریب تعیین تعدیل شده
 • فروض کلاسیک مربوط به متغیرهای توضیحی
 • ماتریس واریانس-کوواریانس
 • شرایط تعامد رگرسیون چند متغیره
 • انواع آزمون
 • هم خطی کامل
 • روش های رفع همخطی
 • روش های شناسایی ناهمسانی واریانس
 • مراحل آزمون براش-پیگن
 • مراحل آزمون برای تشخیص وجود یا عدم وجود ناهمسانی
 • آزمون دوربین-واتسون
 • رگرسیون های سیستمی
 • و…