۴۵۰۰۰ تومان

جزوه کلاسی طرح تاسیسات انتقال توزیع آب توسط یکی از اساتید بنام این حوزه در قالب PDF  و بسیار منظم با بیش از ۱۰۰ صفحه تهیه شده است که با بیانی بسیار شیوا و ساده به تشریح این درس مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های جزوه درس طرح تاسیسات انتقال و توزیع آب به شرح زیر است:

 • انواع مصارف آب
 • عوامل موثر در مصرف آب
 • تعیین میزان مصرف آب
 • عوامل موثر در تلفات آب
 • سیستم توزیع آب
 • میزان مصرف آب در صنایع مختلف
 • دوره طرح
 • خطوط انتقال آب
 • نکات مهم در انتخاب مسیر انتقال آب
 • شیر آلات و تاسیسات مورد استفاده
 • فرمول محاسبات در شبکه انتقال و توزیع
 • ضربه قوچ
 • محاسبات ضربه قوچ
 • مخازن
 • شبکه توزیع آب
 • انواع شبکه توزیع آب بهمراه مزایا و معایب
 • آب مورد نیاز آتش نشانی
 • محاسبات و فرمول های آب مورد نیاز آتش نشانی
 • چند نمونه سوال امتحانی با راه حل های تشریحی
 • و…