۷۴۰۰۰ تومان

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی – تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیک های مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، براساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود. به همان میزان که تکنولوژی صنعتی افزایش می یابد، تصمیم گیری اقتصادی نیز مشکل تر و حساس تر می شود. مجموعا استفاده از این تکنیک ها دارای اهمیت اساسی هستند زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده به جا از این تکنیک ها دارد.
کتاب اقتصاد مهندسی شامل چهار بخش و ۱۶ فصل می باشد و به گونه ایی تالیف شده است که به کلیه سوالات مربوط به ارزیابی اقتصادی پروژه ها چه تحت شرایط اطمینان و چه تحت شرایط عدم اطمینان پاسخگو است. لازم به ذکر است کتاب مذکور با بیش از ۴۰۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم توسط یکی از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی امیر کبیر تالیف شده و در جهت تفهمیم بهتر مفاهیم کتاب، دارای مثال های حل شده فراوان می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد و گروه مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی کتاب اقتصاد مهندسی به شرح زیر است:

 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: اصول پایه ای در اقتصاد مهندسی
 • فصل سوم: معرفی و کاربرد فاکتورها
 • فصل چهارم: حالت های مخصوص فرآیند مالی
 • فصل پنجم: نرخ های اسمی و موثر
 • فصل ششم: روش ارزش فعلی
 • فصل هفتم: روش یکنواخت سالانه
 • فصل هشتم: روش نرخ بازگشت سرمایه
 • فصل نهم: روش نسبت منافع به مخارج
 • فصل دهم: تکنیک های دیگر اقتصاد مهندسی
 • فصل یازدهم: استهلاک
 • فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات
 • فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل جایگزینی (تعویض)
 • فصل چهاردهم: آنالیز حساسیت
 • فصل پانزدهم: تورم
 • فصل شانزدهم: تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان