۴۵۰۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری نوشته چارلز پی جونز

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری – توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها با بخش های مولد اقتصادی گردیده و از سوی دیگر با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاریها در صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردارند و این امر موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد.
با توجه به تحولاتی در جهان امروز رخ داده، خصوصا در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ایی روبرو می باشند، این کشورها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسبی جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروتهای خدادادی خود می باشند که در این راستا یکی از راهکارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
بستر سازی برای مواردی که به آن اشاره شد مستلزم وجود بازاری است که بطور نسبی از کارایی لازم برخوردار باشد، بازاری که توانایی جذب افراد سرمایه گذار را داشته و قیمت های اوراق بهادار آن نیز منعکس کننده همه اطلاعات واقعی باشد به نحوی که کسی نتواند با دسترسی به اطلاعات خاص از بازار سرمایه سو استفاده نماید.
کتاب پیش رو با بیش از ۴۹۰ صفحه بصورت کاملا خوانا در قالب PDF خدمت کاربران محترم ارائه میشود. کابران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر کتب، جزوات و مطالب علمی در این حوزه به گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز به شرح زیر است:

 • فصل اول: مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری
 • فصل دوم: انواع اوراق بهادار
 • فصل سوم بازارهای اوراق بهادار
 • فصل چهارم: نحوه معامله اوراق بهادار
 • فصل پنجم: مفاهیم ریسک و بازده
 • فصل ششم: سهام عادی
 • فصل هفتم: ارزشیابی سهام عادی
 • فصل هشتم: تئوری پرتفلیو
 • فصل نهم: تئوری بازار سرمایه
 • فصل دهم: بازارهای کارا
 • فصل یازدهم: اندازه گیری عملکرد پرتفلیو
 • فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار
 • فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل شرکت
 • فصل چهاردهم: تجزیه و تحلیل صنعت
 • فصل پانزدهم: تجزیه و تحلیل تکنیکی(نموداری)
 • فصل شانزدهم: برگ اختیار معامله(برگ اختیار خرید یا فروش سهام)