۷۴۰۰۰ تومان

درسنامه و جزوه دستگاه اعصاب

درسنامه و جزوه دستگاه اعصاب – سیستم عصبی مجموعه عناصریست که می تواند هماهنگی موجود زنده را با محیط برقرار نموده و نیز سیستم های داخل بدن موجود زنده را با همدیگر هماهنگ نماید. سیستم عصبی از نظر آناتومی به دو بخش سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی تقسیم بندی می شود.
سیستم عصبی مرکزی، توده هایی از بافت عصبی محصور شده داخل محفظه های استخوانی است که توسط غلافهای همبندی احاطه شده و محافظت می گردند و شامل نخاع و مغز است که نخاع در داخل محفظه استخوانی ناشی از روی هم قرار گرفتن سوراخ های مهره ها به نام کانال مهره ای قرار گرفته و مغز در داخل محفظه استخوانی ناشی از به هم رسیدن استخوان های تشکیل دهنده سر به نام جمجمه واقع شده است. مغز و نخاع توسط غلافهای همبندی به نام مننژ احاطه شده اند.
سیستم عصبی محیطی، رشته های عصبی خارج از محفظه های استخوانی هستند که با توده های مرکزی مرتبط می باشند نظیر رشته های عصبی مرتبط با نخاع که اعصاب نخاعی و شامل ۳۱ زوج عصب هستند و رشته های عصبی مرتبط با مغز به نام اعصاب مغزی و شامل ۱۲ زوج عصب می باشد.
جزوه پیش رو با بیش از ۳۰۰ صفجه در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم توسط بیش از ۱۰ پزشک متخصص در این حوزه تهیه شده و در اختیار کاربران محترم قرار می گیرد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی درسنامه و جزوه دستگاه اعصاب به شرح زیر است:

  • فصل اول: جنین شناسی
  • فصل دوم: بافت شناسی
  • فصل سوم: آناتومی
  • فصل چهارم: رشد و تکامل
  • فصل پنجم: بیو شیمی
  • فصل ششم: فیزیولوژی
  • فصل هفتم: ایمنی شناسی
  • فصل هشتم: فیزیک پزشکی
  • فصل نهم: معاینه فیزیکی