۷۴۰۰۰ تومان

جزوه راهنمای انتخاب سایز ایمپلنت

راهنمای انتخاب سایز ایمپلنت – وقتی دندان با ایمپلنت جایگزین می شود، تیم ایمپلنت بایستی با توجه به رستوریشن ایده آل از نظر زیبایی و بیومکانیکی، قبل از شروع درمان، سایز ایده آل ایمپلنت را تعیین نماید. مراحلی که برای انجام یک درمان متکی بر ایمپلنت بایستی طی شود شامل موارد متعددی است به صورت مفصل دز جزوه پیش رو تشریح می شود.
هرچه قطر ایمپلنت بزرگتر باشد، سطح فانکشنالی که نیروهای وارده بر ایمپلنت را پخش می کند بزرگتر شده و در نتیجه احتمال بروز عوارض ناشی از اورلود کاهش می یابد. نیروی بیش از حد بر ایمپلنت حتی بعد از استئواینتگریشن، می تواند باعث بون لاس و لقی شود. هرچه استرس وارده بر ایمپلنت بیشتر باشد احتمال عوارض بیومکانیکی از جمله تحلیل استخوان و شکست ایمپلنت بیشتر خواهد شد.
شل شدن پیچ از عوارضی است که به ویژه در جایگزینی تک دندان یا در روکش های مجزا روی چندین ایمپلنت مجاور بوجود می آید. شل شدن پیچ پروتزی با قطر ایمپلنت مرتبط است. هرچه قطر ایمپلنت بیشتر باشد، نیروی وارده بر پیچ اباتمنت و شل شدن پیچ کمتر است. بنابراین وقتی نیروهای لترالی یا کانتی لور وجود دارد به ویژه وقتی ارتفاع روکش زیاد یا پارافانکشن موجود است قطر بدنه ایمپلنت یا تعداد ایمپلنت (که به هم اسپلینت شده اند) باید افزایش داده شود تا این عوارض کاهش یابد.
جزوه راهنمای انتخاب سایز ایمپلنت که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۲۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به تشریح این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی پزشکی و گروه دندانپزشکی با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه راهنمای انتخاب سایز ایمپلنت به شرح زیر است:

 • مراحل درمان متکی بر ایمپلنت
 • شکستگی پیچ اباتمنت
 • استحکام پیچ اباتمنت
 • نیروهای وارده بر ایمپلنت های دندانی به وسیله پیچ
 • میزان نیروی وارده
 • مدت زمان اعمال نیروی وارده
 • نوع نیروی وارده
 • جهت صحیح نیروی وارده
 • شدت نیروی وارده
 • میزان طول ایمپلنت
 • ایمپلنت های کوتاه
 • علل و مزایای استفاده از ایمپلنت های کوتاه
 • اصول بیومکانیکی ایمپلنت های کوتاه
 • طول ایده آل ایمپلنت
 • ایمپلنت های قطور
 • مزایای ایمپلنت های قطور از لحاظ جراحی
 • مزایای ایمپلنت های قطور از لحاظ بارگزاری
 • مزایای ایمپلنت های قطور از لحاظ پروتزی
 • نیروهای وارده بر پیچ اباتمنت
 • معایب ایمپلنت های قطور
 • قطر ایده آل ایمپلنت از نظر فانکشنال
 • قطر ایده آل ایمپلنت از نظر زیبایی