۶۴۰۰۰ تومان

راهنمای رقیق سازی داروها و شرایط نگهداری آنها

رقیق سازی داروها و شرایط نگهداری  – چه دارویی در کدام سرم ریخته و به بیمار تزریق شود؟ این سوال از مهم ترین و پیچیده ترین سوالاتیست که اکثر پزشکان و پرستاران با آن مواجه هستند. رقیق سازی اشکال دارویی تزریقی از پرکاربرد ترین و مهم ترین رکن های دارو درمانی خصوصا در داروسازی بیمارستانی است. مطالعه و کاربرد درست محلول ها جهت این امر، جلوگیری از رخداد ناسازگاری بین داروهای حل شده در یک محلول، و همچنین نحوه نگهداری داروهای رقیق شده و میزان پایداری آنها، تنها از طریق اطلاع از خصوصیات فیزیکوشیمیایی داروها و آخرین مطالعات انجام شده بر میزان آلودگی میکروبی داروهای رقیق شده امکان پذیر است.
اهمیت این موضوع نه تنها در حفظ اثرگذاری داروها بلکه در جلوگیری از انتقال عفونت بین بیماران مصرف کننده بسته های دارویی رقیق شده چند دوزی مبرهن است.
راهنمای پیش رو با بررسی بیش از ۶۰ دارو و با استفاده از آخرین منابع اطلاعات دارویی و دارو درمانی جهان در قالب PDF بصورت تایپ شده و منظم با بیش از ۲۰ صفحه در اختیار کاربران محترم قرار میگیرد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه پزشکی و پرستاری با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی این حوزه آشنا شوند.