۲۰۰۰۰ تومان

راه های پیش بینی زلزله در جهان

در طول تاریخ حیات بشر زلزله های زیادی رخ داده است که همین امر باعث شده تا بشر دلایلی برای چرایی وقوع زلزله ذکر نماید. در دوره های قدیم و باستان که علم و دانش بشری اندک بوده و نسبت به پدیده های مختلف طبیعی جهل داشته و در عین حال بدنبال منشاء آنها هم بوده است و چون علتی را نمی دیده منشاء حواذث طبیعی مثل زلزله را به نیروهای ناشناس غیرطبیعی و ماوراء طبیعی نسبت می دادند. زلزله را خشم خدایان بر بشر یا خشم پلوتون می دانستند. با افزایش علم و بالا رفتن سطح دانش انسان به تدریج بدنبال منشاء و علل حوادث طبیعی در خود طبیعت رفت. به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از آثار مخرب زلزله و بررسی های ژئوفیزیکی پیش بینی وقایع طبیعی از جمله آتشفشان و زلزله و … از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فایل ۲۰ اسلایدی در قالب PowerPoint نگاهی به زلزله، عوامل ایجاد آن و روش های پیش بینی این واقعه طبیعی خواهیم داشت.

سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

  • مقدمه
  • زلزله چیست؟
  • گسل چیست؟
  • راه های پیش بینی زلزله
  • پیش نشانگرهای آبشناختی
  • حیوانات و پیش بینی زلزله