۳۱۰۰۰ تومان

بانک بذر

بانک بذر روش های مطالعه – در مفهوم کلی، تمام بذرهای زنده موجود در سطح و داخل خاک، بانک بذر خاک را تشکیل می دهند. هارپر، خاک را به عنوان یک بانک یا مخزن بذر فرض کرد که هر دو عمل برداشت و ورود بذر در آن انجام می شود. بذرها از منابع مختلف وارد خاک می شوند اما معمولی ترین روش ورود بذر به داخل خاک مربوط به گیاهان رسیده ای است که قبلا محل را اشغال کرده اند. اگر به علف های هرز یا گیاهان مهاجم اجازه داده شوند که برسند، مقدار قابل توجهی بذر به داخل زمین وارد کرده و منبعی برای اشغال آینده آن محل خواهد بود. فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله می پردازد.

برخی از سرفصل های فایل بانک بذر روش های مطالعه شرح زیر است:

  • مفهوم بانک بذر
  • روش نمونه گیری
  • روش های ارزیابی بانک بذر
  • روش کشت گلخانه ای
  • غربال دستی
  • کیسه های پارچه ایی
  • روش شناور سازی
  • ارزیابی بانک بذر خاک
  • و…