۶۴۰۰۰ تومان

بانک بذر

بانک بذر روش های مطالعه – در مفهوم کلی، تمام بذرهای زنده موجود در سطح و داخل خاک، بانک بذر خاک را تشکیل می دهند. هارپر، خاک را به عنوان یک بانک یا مخزن بذر فرض کرد که هر دو عمل برداشت و ورود بذر در آن انجام می شود. بذرها از منابع مختلف وارد خاک می شوند اما معمولی ترین روش ورود بذر به داخل خاک مربوط به گیاهان رسیده ای است که قبلا محل را اشغال کرده اند. اگر به علف های هرز یا گیاهان مهاجم اجازه داده شوند که برسند، مقدار قابل توجهی بذر به داخل زمین وارد کرده و منبعی برای اشغال آینده آن محل خواهد بود.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت تشریحی و مفصل به این مقوله می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه کشاورزی و دامپروری مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه بانک بذر روش های مطالعه به شرح زیر است:

  • مفهوم بانک بذر
  • روش نمونه گیری
  • روش های ارزیابی بانک بذر
  • روش کشت گلخانه ای
  • غربال دستی
  • کیسه های پارچه ایی
  • روش شناور سازی
  • ارزیابی بانک بذر خاک
  • و…