۷۴۰۰۰ تومان

جزوه ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده

ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده – اتصالی که توسط جوشکاری ذوبی به دست آید در هر نقطه، ساختار متالورژیکی متفاوت و در نتیجه خواص مکانیکی مختلفی دارد. علت این پدیده، گرادیان حرارتی است که در عملیات جوشکاری ایجاد می شود و از بالاترین دما در مرکز حوضچه جوش تا دمای محیط در جهت عمود بر محور جوش متفاوت می باشد. پس وسعت منطقه حرارت دیده، به حرارت ورودی در واحد زمان، سرعت جوشکاری و خواص فیزیکی همچون نقطه ذوب، نفوذپذیری حرارتی و غیره بستگی دارد.
اصولا یک جوش را می توان به سه قسمت مجزا تقسیم کرد که عبارتند از: منطقه جوش که مهره جوش را تشکیل می دهد WM، منطقه متاثر از حرارت HAZ و فلز پایه حرارت ندیده BM. در فولادهای کم کربن که متداول ترین فلز جوشکاری در جهان است، این سه منطقه را می توان روی یک دیاگرام تعادلی آهن – کربن مشاهده کرد. بین منطقه WM، haz منطقه ایی قرار دارد که به آن منطقه ذوب یا مرز ذوب گفته می شود. این منطقه حجمی از فلز پایه است که ذوب شده است.
منطقه فلز جوش، مهره جوش را تشکیل می دهد و دارای ساختار ریختگی است و HAZ، قسمت مورد عملیات حرارتی قرار گرفته مجاور جوش است و فلز پایه تحت تاثیر قرار نگرفته، ماده اصلی کار بعلاوه قسمت کوچکی است که تا حدود ۶۵۰ درجه سانتیگراد حرارت دیده و در نتیجه تغییرات کمی در اندازه دانه و در نتیجه خواص مکانیکی آن ایجاد شده است. بسته به ترکیب شیمیایی ماده، سرعت جوشکاری و مقدار حرارت ورودی، ریزساختارهای مختلفی در مناطق مختلف جوش در جوشکاری ذوبی به وجود می آید که در جزوه پیش رو به آن پرداخته می شود.
جزوه ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده که توسط تنی چند از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم و در قالب PDF می باشد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه ساختار متالورژیکی مقاطع جوشکاری شده به شرح زیر است:

 • مقدمه ای بر متالورژی جوشکاری
 • واکنش های شیمیایی در منطقه جوش
 • درجه رقت
 • جریان حرارتی در جوشکاری
 • معادلات توزیع حرارت
 • اثر پارامترهای جوشکاری
 • شبیه سازی سیکل های حرارتی جوش
 • متالورژی جوش های ذوبی
 • فلز جوش
 • منطقه تحت تاثیر درجه حرارت HAZ
 • جوش پذیری