۶۴۰۰۰ تومان

سیستم مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE – سیستم مدیریتی، نظامی است هدفمند و سازماندهی شده با برنامه ریزی خاص که با تهیه دستور العملها، روشهای اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و مورد بازنگری قرار می گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصلاح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردد. از مزایای اجرای آن می توان به:بررسی پروژه از نظر مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل، اطمینان به مدیریت در مشخص کردن ریسکها و روشهای کنترل و کاهش آنها، رعایت استانداردهای موجود در ارتباط با پروژه در تمامی مراحل HSE، افزایش اطمینان پرسنل از کاهش و کنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آنها و… اشاره کرد.
جزوه سیستم مدیریت HSE که توسط یکی از مدرسین و متخصصین این حوزه آماده و تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۸۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این موضوع مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر مقالات حوزه ایمنی و بهداشت به گروه ایمنی و بهداشت مراجعه نمایند.

برخی از سر فصل های اصلی جزوه سیستم مدیریت HSE به شرح زیر است:

 • مزایای اجرا
 • در چه مرحله ایی از پروژه، HSE قابل پیاده سازی است؟
 • اعضای تیم اجرایی HSE
 • عناصر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • نشانه های تعهد مدیریت به نظام مدیریت HSE
 • رهبری و تعهد
 • خط مشی و اهداف استراتژیک
 • سازمان، منابع و مستندسازی
 • نماینده مدیریت
 • شایستگی و صلاحیت
 • آموزش
 • پیمانکاران
 • مستندسازی و کنترل مدارک
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
 • تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و تاثیرات آن
 • محیط زیست کشور ما از دیدگاه آمار
 • انواع آلودگی های محیط زیست
 • روند ارزیابی ریسک
 • محاسبه ریسک
 • شاخص احتمال ،شاخص شدت و شاخص تواتر
 • روش کیفی محاسبه ریسک
 • اهم اقدامات کاهش ریسک
 • اقدامات مقابله با وضعیت اضطراری
 • طرح های مواقع اضطراری
 • اجرا و بازبینی
 • ثبت سوابق
 • عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
 • ممیزی و بررسی مجدد
 • و…