۱۱۰۰۰۰ تومان

آلوده کننده های میکروبی در صنعت داروسازی

آلوده کننده های میکروبی داروسازی – میکروب ها موجودات ریز تک سلولی هستند که در همه جا وجود داشته و شامل باکتریها، ویروسها، قارچها، آلک ها و تک یاخته ها می شوند. میکربها از گروههای زیادی تشکیل شده که گروهای کمی از میکربها ها بیماری زا و بقیه گروهها مفید میباشند بگونه ایی که انسان بدون حضور این میکرب ها نمیتواند زنده بماند.طبق اطلاعات فارماکوپه آمریکا (USP) حد مجاز شمارش میکربی برای هر میلی لیتر از شربت و قطره ۱۰۰ CFU(میکربهای غیر بیماری زا)میباشد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint بصورت مفصل و تشریحی به این مقوله مهم می پردازد. علاقمندان محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر مقالات آموزشی آشنا شوند.

برخی از سرفصل های این جزوه به شرح زیر است:

 • مقدمه ایی در خصوص میکروبها
 • وظایف آزمایشگاه میکروبی
 • شمارش و شناسایی میکروارگانیسم ها
 • کیفیت فرآورده های دارویی از نظر میکروبی
 • تاثیر هوا در آلودگی میکروبی داروسازی
 • اتاق تمیز چیست؟
 • راه های تولید ذره در اتاق تمیز
 • اصول طبقه بندی اتاق های تمیز
 • استاندارد EU GPM guide
 • تاثیر آب در آلودگی میکروبی داروسازی
 • دلایل آلودگی آب خالص در ورودی ها
 • تاثیر نیروی انسابی در آلودگی میکروبی داروسازی
 • فلور میکروبی طبیعی بدن
 • پوشش پرسنل
 • روش های غیر مستقیم انتقال میکروب ها توسط پرسنل
 • نکات بسیار مهم در رابطه با تمیز کردن و ضد عفونی کردن تولید
 • روپوش مناسب تولید
 • و…