۸۵۰۰۰ تومان

فرمولاسیون قرصها و کپسولها

فرمولاسیون قرصها و کپسولها – اصولاً جریان پذیری داروها متاثر از اندازه ذره ای بوده بطورریکه با کاهش اندازه ذره ای به اندازه های فوق العاده ریز (کوچکتر از ۱۰ میکرون) برای برخی از داروها به دو دلیل: هوای حبس شده و بار الکتریسیته ساکن سطحی، مشکلاتی بوجود می آید. هوای حبس شده که نتیجه جذب سطحی توسط ذرات بسیار ریز باشد و یا بار الکتریسیته ساکن ناشی از سطح بسیار زیاد شده ذرات می باشد هر دو ممکن است به دارو خصوصیات نامطلوبی را ببخشد.
با کاهش اندازه ذره ای هوایی که روی سطح ذرات دارو جذب سطحی شده از تر شدن ذرات با مایع اطراف جلوگیری می کند. از طرف دیگر تجمع ذرات ریز که بواسطه بار الکتریسیته ساکن، ذرات خیلی ریز می باشد نیز از تماس و ترشدن سطح دارو با مایع حل کننده می کاهد. این گونه اثرات سوء به عنوان مراحل محدود کننده سرعت انحلال عمل میکنند زیرا این تاثیرات سطح تماس دارو با مایع حل کننده را کاهش می دهد.

فایل پیش رو در قالب PowerPoint با بیش از ۲۰۰ اسلاید یک دوره کامل آموزشیست که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است. استاد برگزاری این دوره از اساتید، مولفان و نویسندگان معروف کتاب های تخصصی رشته داروسازی می باشد.

سرفصل های اصلی فایل فرمولاسیون قرصها و کپسولها به شرح زیر است:

  • پیش فرمولاسیون(اندازه ذرات، حلالیت، پلی مورفیسم)
  • فرمولاسیون و ساخت صنعتی قرصها و کپسولها(انواع قرص ها، زاویه ریپوز، سرعت ریزش پدر، انواع دانسیته مکانیسم کمپرس، پروفایل تراکم)
  • اجزا متشکله و اکسپیانهای قرص سازی(ابر بازکننده ها، تر کننده ها و عوامل فعال سطحی)
  • ماشین آلات قرص سازی و کپسول پر کنی
  • فارماکوپه و استانداردها برای قرصها و کپسولها
  • پایداری
  • GMP و قرص سازی
  • مشکلات و نقائص قرصها و حل المسائل قرص سازی