۱۱۰۰۰۰ تومان

فعالیتهای آزمایشگاه میکروبی در شرکتهای داروسازی

فعالیتهای آزمایشگاه میکروبی در شرکتهای داروسازی – بسیاری از شواهد موجود حاکی از آن است که دانش و فن آوری داروسازی نخستین بار در ایران زمین سر برآورده است و درمان بیماران و بکاربردن داروها از ایرانیان کهن و آریایی ها شروع شده است و این دانش را مردم ایران به وجود آورده اند. برحسب عقیده زرتشتیان و آنچه در اوستا نقل شده است اولین طبیب بنام تریتا (Trita) در گرشاسب پهلوان بوده است و از خواص گیاهان دارویی و عصاره آنها اطلاع داشته است. طب داروسازی ایران باستان پس از سقوط هخامنشی در نتیجه ارتباط با یونانیان به پیشرفتهای قابل ملاحظه ایی دست یافت.
در اواخر قرن نوزدهم نقش میکروبها در بروز امراض عفونی شناسایی و اساس مطالعات مختلفی قرار گرفت. در همین زمان میکروب شناسی به نام جوزف لیستر از میکروبها به عنوان قاتلین نامری کشنده در اتاق عمل نام برد و این نظریه باعث شد فردی به نام روبرت جانسون  تحت تاثیر قرار گیرد. روبرت جانسون در سال ۱۸۸۶ با همکاری دو برادر خود به نامهای جیمز و ادوارد شرکتی بنام Johnson & Johnson  را بنیان نهاد که هدف اصلی آنها تولید دارو برای عصر جدید پس از کشف میکروبها بود. این شرکت اولین شرکت دارویی بر پایه میکروبی در جهان بود.
جزوه پیش رو که توسط یکی از سرپرستان واحد آزمایشگاهی میکروبیولوژی داروسازی تهیه شده است با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint به تشریح وظایف و فعالیتهای واحد میکروبیولوژی در شرکت های داروسازی می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی فایل فعالیتهای آزمایشگاه میکروبی در شرکتهای داروسازی به شرح زیر است:

 • تاریخچه داروسازی در ایران
 • اولین فارماکوپه ایران
 • تاریخچه بخش میکروبی در صنعت داروسازی
 • فعالیت های بخش آزمایشگاه میکروبی در صنعت داروسازی
 • کنترل میکروبی بر روی مواد اولیه، محصول و آب
 • انواع آب و نحوه بررسی آن
 • ارزیابی میکروبی اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده تولید
 • کنترل های مربوط به آزمایشگاه میکروبی
 • تست های میکروبی مربوط به آزمایشگاه R&D
 • OOS & OOT در بخش میکروبی
 • اهداف بخش میکروبیولوژی
 • و…