۶۴۰۰۰ تومان

کتاب فناوری های نوین پساب تصفیه شده جهت استفاده در کشاورزی

ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه با کاهش منابع آب تجدید شونده مواجه بوده و در این راستا، تصفیه فاضلاب به کمک فناوری های نوین و استفاده از پساب تصفیه شده در امور کشاورزی و سایر فعالیت ها به عنوان یکی از سیاست های استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر است. هدف این کتاب شناسایی و معرفی این فناوری ها می باشد.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که فناوری هایی نظیر روش بیو راکتور غشایی، تکنولوژی ماورای بنفش، استفاده از سیستم های کنترل، روش اکسیداسیون پیشرفته نوری، استفاده از سیستم های تولید همزمان، تکنولوژی تصفیه خانه های غیر متمرکز و تکنولوژی دانه های ریز لجن هوازی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. مراجع بین المللی نظیر سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، تصفیه فاضلاب به روش لاگونی (حوضچه های تثبیت) که از روش های قدیمی می باشد را مناسب ترین روش برای تهیه پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی توصیه نموده اند.
در مصارف پساب تصفیه شده در کشاورزی هدف بیولوژیکی از بین بردن مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر است که توانایی رشد گیاهان آبزی را افزایش می دهد و مهمترین عامل محدودیت زا کیفی زه آب های کشاورزی، سموم شیمیایی، شوری و عناصر مغذی و در بخش پسابهای صنعتی فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سخت تجزیه پذیر و خاصیت اسیدیته و قلیاییت متفاوت پساب می باشد. پساب به عنوان یک سرمایه بزرگ و راه حل جدید برای جبران کمبود آب است؛ بنابراین به کارگیری فناوری های نوین همراه با رعایت استانداردها می تواند در رفع مشکل کم آبی کشور بسیار موثر باشد.
کتاب پیش رو که توسط یکی از متخصصین حوزه تصفیه فاضلاب تهیه شده است با بیش از ۱۱۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به راه ها و فناوری های نوین تصفیه فاضلاب در جهت استفاده مجدد در مصارف کشاوری و فضای سبز می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با سایر کتب، جزوات و مقالات علمی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب فناوری های نوین پساب جهت استفاده در کشاورزی به شرح زیر است:

 • کلیات
 • کیفیت آب مناسب برای استفاده در کشاورزی
 • بهره برداری از فاضلاب در کشاورزی
 • انواع پساب
 • بررسی قابلیت استفاده از پسابهای تصفیه شده در مصارف مختلف (فضای سبز، شرب، شیلات، تفریحی و…)
 • مزایا و معایب استفاده از پساب تصفیه شده
 • روش های متداول و قدیمی تصفیه آب و فاضلاب
 • روش های نوین تصفیه فاضلاب
 • روش های نوین تصفیه آب
 • فناوری های نوین تصفیه فاضلاب در ایران و جهان
 • ضدعفونی و گندزدایی
 • تشریح چند نمونه از تصفیه خانه های نوین در ایران و جهان
 •  و…