۳۴۰۰۰ تومان

اثرهای غیرخطی در فیبرهای نوری

فیبرهای نوری اثر های غیر خطی – خواص نوری مواد در حضور میدانهای قوی (مانند برخی از لیزر ها) تغییر میکند که در این صورت در حوزه ی اپتیک غیر خطی بررسی می شود. وقتی توان اپتیکی بالا می‌رود فیبر شبیه یک محیط غیرخطی عمل می‌کند که دراینصورت اتلاف و ضریب شکست وابسته به توان می‌شود. مواد اپتیکی غیرخطی نقش مهمی را در تکنولوژی فوتونیک مخصوصا درکلیدزنی نوری، تولید سیگنال و ارتباطات اپتیکی فوق سریع دارند. فایل فیبرهای نوری اثر های غیر خطی در قالب PowerPoint بصورت تشریحی به این موضوع می پردازد.

برخی از سرفصل های فایل به شرح زیر می باشد:

 • اثر پراکندگی برانگیخته
 • پراکندگی بریلوین
 • پراکندگی رامن
 • تفاوت های SRS و SBS
 • اثر کر نوری
 • اثر غیر خطی کر
 • مدولاسیون خودفاز
 • تاثیر SPM بر یک پالس
 • مدولاسیون متقابل فاز
 • اختلاط چهار موج
 • رابطه بازدهی FWM با تغییر پاشیدگی
 • و…