۶۵۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت زیست محیطی نیروگاهها

کتاب مدیریت زیست محیطی نیروگاهها – امروزه روشهای متفاوتی برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین عوامل انتخاب نوع روش تولید، شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، عوامل اقتصادی، فنی و مسایل زیست محیطی مربوطه می باشد. با توجه به وضعیت زیست محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخش انرژی بر آن، گرایش عمومی به سمت کاربرد روشهای با کارایی بالاتر و تولید برق با آلودگی کمتر است. هرچند مسایل اقتصادی شاید هنوز مهمترین عامل در انتخاب روش تولید محسوب شوند، این امر بخصوص در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد.
در کشورهایی که دارای منابع سوخت فسیلی هستند، هنوز استفاده از انرژی های فسیلی برای تولید برق در غالب موارد ارزان تر از سایر روشها است. اما به طور کلی می توان اظهار داشت که کاربرد انرژی های نو و تجدید شونده به جای استفاده از سوختهای فسیلی برای تولید برق، با توجه به مجموعه عوامل اقتصادی و محیط زیست به تدریج روبه گسترش است. در حال حاضر روشهای عمده تولید الکتریسیته را می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود: ۱ ـ استفاده از سوختهای فسیلی ۲ ـ استفاده از انرژی هسته ای ۳ ـ استفاده از انرژیهای تجدید پذیر.
هر یک از موارد طبقه بندی شده فوق شامل روشهای مختلف تولید برق می باشند. از دیدگاه کلی، روشهای تولید برق با سوختهای فسیلی و هسته ای، بیشترین آلودگی را تولید می نمایند که بر حسب روش تولید ممکن است گازها، ذرات معلق، انواع پساب ها و یا مواد زاید جامد و خطرناک باشند. تولید برق با استفاده از سوختهای فسیلی ممکن است با یکی از انواع نیروگاه های دیزلی، توربین های گازی، حرارتی بخار، چرخه های ترکیبی و با استفاده از سوخت های گاز، نفت گاز، نفت کوره یا زغال سنگ انجام گیرد. انرژی های نو و تجدید پذیر نیز شامل به کارگیری منابعی مانند باد، خورشید، زمین گرمایی، اقیانوس ها و جزر و مد به منظور تولید برق می باشد. در میان انرژی های تجدید پذیر می توان به استفاده از انرژی آب و نیروگاه های برق آبی نیز اشاره نمود.
کتاب پیش رو که نسخه الکترونیکی کتاب مدیریت زیست محیطی نیروگاه ها است در قالب PDF با ۳۵۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم در اختیار کربران محترم قرار میگیرد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر کتب، جزوات و مقالات علمی مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سر فصل های اصلی کتاب مدیریت زیست محیطی نیروگاهها به شرح زیر است:

  • فصل اول: فناوری های تولید برق
  • فصل دوم: اثرات زیست محیطی نیروگاه ها
  • فصل سوم: ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها
  • فصل چهارم: هزینه های اجتماعی نیروگاه ها
  • فصل پنجم: مکان یابی استقرار نیروگاه های جدید
  • فصل ششم: کاهش و کنترل آلودگی در نیروگاه ها
  • فصل هفتم: اثر بخشی اقدامات بهینه سازی در کاهش آلودگی
  • فصل هشتم: قوانین و مقررات زیست محیطی کشور