۶۴۰۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت پایدار آب زیرزمینی

کتاب مدیریت پایدار آب زیرزمینی – حجم کل آب زیرزمینی شیرین ذخیره شده در کره زمین بین ۸ تا ۱۰ میلیون کیلومتر مربع، یا ۹۶ درصد آب شیرین منجمد نشده است. آب زیرزمینی نزدیک به ۵۰ درصد کل نیاز آب شرب جهان و ۴۳ درصد کل استفاده مصرفی آب را برای آبیاری در کشاورزی تامین می کند. تغییرات در موجودی و کیفیت آب زیرزمینی بر سلامت انسان، امرار معاش، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. بسیاری از اکوسیستم های آبی و تنوع زیستی آنها به آب زیرزمینی وابسته هستند. ناکامی در مدیریت پایدار آب زیرزمینی، منافع عظیمی را که برای انسان دارد، توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی را به خطر می اندازد.
برداشت جهانی آب زیرزمینی در ۵۰ سال اخیردست کم سه برابر شده است. ترازهای آب زیرزمینی به شکل قابل ملاحظه ای در آبخوان های اصلی افت کرده است در نتیجه سبب کاهش جریان رودخانه و تنزل وضعیت اکوسیستم های تالاب و حاشیه رودخانه شده است. دوام بلند مدت اقتصادهای مبتنی بر آبیاری در این مناطق تهدید می شود، و ریسک های بلند مدتی را برای امنیت جهانی غذا پدید می آورد. بیش بهره برداری آب زیرزمینی و آلوده شدن آب زیرزمینی، منابع آب شرب هزاران میلیون انسان را تهدید می کند. تنزل وضعیت آب زیرزمینی، تاب آوری جوامع محلی و اقتصادها را در برابر تغییر اقلیم کاهش می دهد.
کتاب مدیریت پایدار آب زیرزمینی که توسط متخصیصین این حوزه نوشته شده است با بیش از ۱۷۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم در قالب PDF با ۶ فصل اصلی می باشد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با سایر کتب، جزوات، مقالات و پروژه های علمی این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب مدیریت پایدار آب زیرزمینی به شرح زیر است:

  • فصل اول: آب زیرزمینی؛ چالش ها و ریسک ها
  • فصل دوم: سیستم های آب زیرزمینی
  • فصل سوم: سیاست، قوانین و نهادها برای حکمرانی اثر بخش آب زیرزمینی
  • فصل چهارم: اصول و ابزارهای اقتصادی برای مدیریت پایدار آب زیرزمینی
  • فصل پنجم: سازمان یابی اجتماعی پیرامون مدیریت آب زیرزمینی
  • فصل ششم: عملی سازی مدیریت آب زیرزمینی